Hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel

Åtagandet syftar till att ta fram en branschgemensam hållbarhetsmärkning av godstransporter och därefter en hållbarhetsmärkning för e-handel. Hållbarhetsmärkningen för godstransporter vänder sig till varuägare/transportköpare. Hållbarhetsmärkningen för e-handel vänder sig direkt till konsumenter.

Deltagande organisationer

Sammankallande organisation: Transportföretagen

Deltagande organisationer: Apotea, Bring, DHL, DSV, E-handel.se, Geodis, Green Cargo, Green Carrier, LYKO, Network for Transport Measures, Postnord, Scania, Schenker, Svanen, Svensk Digital handel, Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen, Best Transport, Ehandel

Sammanfattning

Syftet med detta forum är att sammanföra alla viktiga intressenter kring hållbarhetsmärkning för att på det viset kunna skapa en ändamålsenlig märkning för såväl godstransporter som e-handel. Ett annat syfte är att tidigt förankra tänkt lösning med de aktörer som senare kommer att använda märkningen. Och ge möjlighet för de organisationer som ansvarar för redan befintliga märkningssystem att beskriva status och progress för respektive system. 

En väl fungerande hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel relaterar både till det nationella energieffektiviseringsmålet men också till målet om 70 procents lägre fossilutsläpp för inrikes transporter. Båda målen gäller till år 2030. I arbetet med sektorn fossilfria transporter kopplar åtagandet till det strategiska området transporteffektiva och fossilfria godstransporter.

Bidrag till sektorsstrategierna

Strategiska områden inom Fossilfria transporter:

  • Transporteffektiva och fossilfria godstransporter