Strateginod EnergHy

Svea Vind Offshore AB åtar sig att utveckla en strateginod som ska introducera vätgas som en hållbar energibärare i samhället. Med fossilfri vätgasframställning ska Svea Vind skapa samarbeten, synergier och affärsmodeller med andra aktörer och initiativ.

 

Sammanfattning

Genom demonstration och genomförande av multidisciplinära samarbeten ska strateginoden hitta tekno-ekonomiskt hållbara lösningar för att visa på möjligheterna med vätgasens roll i ett hållbart energisystem.

De långsiktiga målen är:

  • Underlätta samt påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.
  • Introducera vätgas i samhället som energibärare i ett framtida hållbart energisystem, transportsystem och produktionssystem.
  • Skapa affärsmodeller som tar vara på samtliga möjligheter relaterade till grön vätgasframställning.
  • Skapa samarbeten/synergier med andra aktörer och initiativ för att stärka genomslagskraften för omställningen mot fossilfrihet.
  • Inspirera andra aktörer, nationellt/internationellt, till samarbeten samt handling genom att skapa konkreta exempel på hållbarhet och lönsamhet.