Strateginod Fastighetsnätverket i Örebro län

Fastighetsnätverket i Örebro län åtar sig att utveckla en strateginod inom sektorn Resurseffektiv bebyggelse och i samverkan med Flexibelt och robust energisystem.

 

Sammanfattning

Fastighetsnätverket i Region Örebro län åtar sig att utveckla en strateginod med syftet att bidra till regional tillväxt genom att verka för en resurseffektiv energianvändning i bebyggelsen. Strateginoden ska främja en helhetssyn i energianvändningen och gynna en framtida utveckling av resurseffektiv bebyggelse i samspel med lokala energisystemlösningar.

Målen är:

  • En mer resurseffektiv energianvändning i bebyggelsen (inklusive effekt), en ökad andel förnybar energi samt mer cirkulära flöden av material och energi.
  • Nya innovationer och lösningar sprids eller säljs till andra aktörer.
  • Utgöra en länk för implementeringsinsatser mellan lokal, regional och nationell nivå.
  • Regionen har utvecklats vilket lett till en ökad sysselsättning och nya företag.