Strateginod Johanneberg Science Park

 

Strateginoden Johanneberg Science Park ska främja innovation, utveckling, demonstration och bred implementering av produkter, tjänster och helhetslösningar som bidrar till resurseffektiv energianvändning samt ett samhälle som är bra för människa och miljö.

Målen är:

  • att vidareutveckla den befintliga samverkansplattformen för lokala och regionala aktörer som är, eller önskar vara, aktiva och bidra inom de tematiska områdena.
  • att främja ökat kunskapsutbyte mellan plattformens aktörer och aktivt främja deras nätverk och kunskapsutbyte på nationell nivå, till exempel med övriga strateginoder och med Energimyndigheten.
  • att stärka tillgänglig kompetens inom energi och samhällsbyggnad med kunskaper och erfarenhet på temaområden som mobilitet och digitalisering, i samarbete med Lindholmen Science Park.
  • att bygga och förmedla kunskap inom aktuella sektorer – med spets och bredd.
  • att etablera ett så kallat policy-labb för strukturerade diskussioner inom policyutveckling.