Evenemang och aktiviteter

På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Pågående

Separata dialoger med olika aktörer

Utöver hearing och skriftligt samråd, har Energimyndigheten separata dialoger med både offentliga aktörer och representanter från näringslivet.

Samordning med andra statliga myndigheter

Samordning med andra statliga myndigheter sker på ordinarie möten med Energieffektiviseringsrådet.

Genomgång av pågående aktiviteter och insatser

En genomgång av andra aktiviteter och insatser som pågår inom området görs för att säkerställa att samordning sker på lämpligt sätt.

Genomförda

CoordiNet-forum nr 6, 6 maj 2021

CoordiNet-forum 6 - Nu höjer vi effekten på flexmarknaderna!

Hearing, 17 dec 2020 

Godstransporter med fokus mot citylogistik

CoordiNet-forum nr 5, 9 dec 2020

CoordiNet-forum 5 – Nu höjer vi effekten på flexmarknaderna

CoordiNet-forum nr 4, 22 april 2020

CoordiNet-Forum nr. 4 Interaktiv Workshop om flexmarknader och aktörssamverkan i praktiken

Workshop, 5 februari 2020

Workshop om kombinerad mobilitet och mikromobilitet.

Workshop, 6 december 2019

Ökad elbilsanvändning på Gotland med fokus på elbilsuthyrning och ökad mobilitet.

Seminarium, 5 december 2019

Läs om innehållet på seminariet som handlade om flexibilitet och nätkapacitet.

Workshop, 29 november 2019

Hur kan vi arbeta tillsammans för att frigöra flexibilitet på Gotland?

Hearing, 26 november 2019

Välkommen att bidra med förslag som gör svenska godstransporter hållbara. 

Hearing, 14 mars 2019

Om strategiska områden inom samtliga sektorer.

Öppen hearing, 25 september 2017

Dialog kring uppdragets utformning och urvalet av sektorer.