Evenemang och aktiviteter

På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Kommande

Just nu har vi inga inplanerade kommande evenemang eller aktiviteter.

Genomförda

Seminarium 5 december, 2019

Välkommen att ta del av nya insikter om flexibilitet och nätkapacitet

Workshop 29 november, 2019

Hur kan vi arbeta tillsammans för att frigöra flexibilitet på Gotland?

Hearing 26 november, 2019

Välkommen att bidra med förslag som gör svenska godstransporter hållbara

Hearing 14 mars, 2019

Se inspelningarna från hearingen med samtliga sektorer.

Öppen hearing 25 september 2017

Se inspelning från hearingen som syftade till att föra en dialog kring uppdragets utformning.

Separata dialoger med olika aktörer, hösten 2017

Utöver hearing och skriftligt samråd, har Energimyndigheten haft separata dialoger med både offentliga aktörer och representanter från näringslivet.

Samordning med andra statliga myndigheter, hösten 2017

Samordning med andra statliga myndigheter har skett vid två tillfällen på ordinarie möten med Energieffektiviseringsrådet.

Genomgång av pågående aktiviteter och insatser, hösten 2017

En genomgång av andra aktiviteter och insatser som pågår inom området har gjorts för att säkerställa att samordning sker på lämpligt sätt.