CoordiNet-Forum nr. 4 Interaktiv workshop om flexmarknader och aktörssamverkan i praktiken

Ta del av nya insikter om flexmarknader och samverkan för flexibelt och robust energisystem. Denna gång i form av en digital workshop 22 april.

Anmäl dig här


Preliminärt program:

 • 10.30 Senaste nytt från CoordiNet-projektet.
  - Vilka är lärdomarna från demo 1 som pågått under vintern? - Hur ser processen ut inför demo 2 som kommer att starta i höst?
 • 11.30 För ett flexibelt och robust energisystem! Ett antal nya åtaganden inom sektorsstrategiarbetet presenterar sina planer för framtiden.
 • 12.00 Paus för lunch
 • 13.00 Forts. presentationer av åtaganden
 • 13.30 Workshop CoordiNet. Produkterna på CoordiNet-marknaden
  - Parallella gruppdiskussioner, där alla får möjlighet att medverka. En gruppledare utses per grupp.
 • 14.45 Respektive gruppledare presenterar resultatet från diskussionen
 • 15:15 Avslutning och nästa steg
 • 15:30 Slut för dagen
   

Varmt välkomna!

Maila oss vid eventuella frågor.