Hur kan vi arbeta tillsammans för att frigöra flexibilitet på Gotland?

Tack till er alla som kom till vår workshopdag med sektorsstrategin för flexibelt och robust energisystem i Visby den 29 november!

Syftet med dagen var att identifiera möjligheter för aktörer på Gotland att bidra med flexibilitetslösningar till CoordiNet projektets pilotmarknad för flexibilitet på Gotland, samt hur aktörer och initiativ kan kopplas upp mot sektorsstrategierna.

Här kan ni ta del av de presentationer som visades

Simon Härenstam berättade om länsstyrelsens arbete med Kris och Beredskap kopplat till energisystemet.

Yvonne Ruwaida, Vattenfall AB presenterade projektet CoordiNet och ekonomiska incitament för flexibilitet. Vad ingår i den första demonstrationen?

Mer förnyelsebart på Gotland? Hampus Mårtensson presenterade resultat från examensarbetet ”Elfordon för att balansera variabel förnybar kraft på Gotland”

Josefin Knudsen från Gotlands Vindproducenter (GVP) berättade om deras projekt Vindstyr, hur de utnyttjat denna plattformen för att styra vindkraftsproduktion, till nytta för vindelsproducenter och energisystemet.

Camilo Tapia från Power2U berättade om hur aggregeringstjänster kan skapa nytta för energisystemet genom flexiblare el- och värmeförbrukning