Strategiernas innehåll

Inom fem olika samhällssektorer har näringsliv och offentliga aktörer identifierat strategiska områden för energieffektivisering. Inom varje område har de också pekat ut avgörande frågor som måste lösas för att Sverige ska kunna nå energieffektiviseringsmålet. Här kan du ta del av de fem sektorsstrategierna.