Uthållig kommun

Energimyndighetens program Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och utvalda kommuner i Sverige under perioden 2003-2014.

Uthållig kommun har varit ett av många stöd som Energimyndigheten har förmedlat till kommuner. Stöd till kommunerna har bestått av kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt hjälp med strukturer för nätverk.

Programmet avslutades 2014. En mängd goda exempel från de deltagande kommunerna har samlats för att inspirera andra kommuner både i Sverige och utanför landets gränser. Några av dem ser du till höger på sidan.