Build up skills

Sverige ska halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050. Redan 2020 ska all nybyggnation vara näranollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. För att lyckas behövs mer kunskap.

Från 2011 till 2013 genomförde Energimyndigheten tillsammans med en projektgrupp projektet Build Up Skills Sverige (BUSS) där man bland annat kartlade kunskapsbehovet för hantverkare och installatörer om energieffektivisering och installation av förnybar energi.

Projektet medfinansierades av Intelligent Energy Europe (IEE) och Projektgruppen bestod av Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier (BI), Svenska Byggarbetareförbundet (Byggnads), NCC, VVS företagen, WSP, Föreningen Sveriges regionala energikontor (FSEK) och SP.

Projektet genomförde ett antal analyser och under Dokument hittar ni även de rapporter som utger projektets resultat. Projektets slutresultat var Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande. Handlingsplanen föreslår ett flertal åtgärder för att öka vidareutbildning och kunskap inom energieffektivt byggande bland hantverkare och installatörer. Under Dokument kan ni ladda ner handlingsplanen.

Build Up Skills SWEBUILD

Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK) koordinerar nu projektet Build up skills SWEBUILD, som tillsammans med en projektgrupp avser att implementera delar av den svenska handlingsplanen. Länk till projektet finns under Externa länkar.

Build Up Skills-projektet hade 30 deltagande länder i Europa. Varje land tog fram en egen handlingsplan för hur hantverkare och installatörers kvalifikationer ska stärkas.