Energisteget

Energisteget är ett program 2018–2020 där företag inom sektorer från gruv- till tillverkningsindustrin haft möjlighet att ansöka om stöd för investeringar eller projektering med syfte att energieffektivisera sin verksamhet. I dagsläget har samtliga medel beviljats och stödet går inte längre att söka. Programmet Energisteget är stängt.

Energisteget ska stödja energieffektivisering i industrin och på så sätt bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030. Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning. Inom Energisteget har ett urval industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) haft möjlighet att söka stöd.

Nedan finns samlad information om utfall från programmet, såsom antal projekt och vilken energibesparing de förväntas ge, beviljade belopp, inom vilka områden som projekten genomförs samt projektens spridning över landet och inom olika områden/branscher. Utöver energieffektiviseringen bidrar projekten även till andra värden, såsom minskade koldioxidutsläpp samt förbättrad arbetsmiljö och produktivitet hos företagen.

Informationen kommer från företagens ansökningar, så till exempel är energibesparing en uppskattad siffra innan genomfört projekt. Programmets resultat har följts upp i en rapport. Du hittar rapporten Tre år med Energisteget i vår webbshop.

Rapport - Tre år med Energisteget

Du kan klicka i bilderna för att sortera informationen utifrån geografiskt område, projekttyp, bransch och så vidare. Det finns även möjligheter till att filtrera information genom sökfältet högst upp på sidorna (typ av stöd, programperiod, datum).

Längst ner finns en bläddra-funktion som du kan använda för att gå till efterföljande sidor. Du kan också välja att visa innehållet i helskärmsläge genom att klicka på de snedställda pilarna underst till höger.

Programinformation, sidan 1

Här visas Energistegets samlade projekt utifrån geografisk spridning samt typ av stöd. Det finns möjlighet att sortera informationen genom att klicka på till exempel kartan.

Investeringsstöd, sidan 2

Här visas Energistegets investeringsprojekt fördelat över olika typer av åtgärder, samt deras förväntade energibesparing och uppskattade återbetalningstid. Klicka i cirkeldiagrammet för att sortera informationen per åtgärdstyp.

Projekteringsstöd, sidan 3

Här visas Energistegets projekteringsprojekt fördelat över olika typer av åtgärder, samt den potentiella energibesparing som uppskattats innan fördjupad projektering. Klicka i cirkeldiagrammet för att sortera informationen per åtgärdstyp.

Bransch/åtgärd, sidan 4

Här visas Energistegets samlade projekt utifrån bransch. Det finns möjlighet att sortera informationen på antingen investerings- eller projekteringsstöd i sökfältet högst upp på sidan.