SEAD-initiativet

Energimyndigheten och Regeringskansliet deltar som representanter för Sverige i arbetsgrupper i det internationella initiativet Superefficient Equipment and Appliance Deployment Initiative (SEAD).

Sverige är där det drivande landet i EU för att ta fram underlag, genomföra verifikationsprovningar och genomföra prisceremonier.

SEAD är ett initiativ av det amerikanska energiministeriet, Department of Energy, och där medverkar länder som Australien, Kanada, Indien, USA och EU-länder som Sverige och Storbritannien.

Syftet är att få en marknadsdriven teknisk utveckling mot mer energieffektiva produkter.

Initiativet är uppdelat i elva olika ämnesområden och leds av Clean Energy Ministerial, där statsråd från alla medverkade regeringar sitter.

Energimyndigheten och Regeringskansliet deltar som representanter för Sverige i arbetet inom SEAD. Sverige är även det land inom EU som tar fram underlag, genomför verifikationsprovningar och prisceremonier.

Produkttävlingar genom SEAD Awards

Sedan 2012 har ett flertal tävlingar, SEAD Awards, gått av stapeln för att kora världens mest energieffektiva produkter, bland annat för bildskärmar, tv-apparater, elmotorer och lampor.