I testet har modernare braskaminer jämförts med två äldre braskaminer från 1980- och 1990-talet. Testet är det största test av braskaminer som Energimyndighetens hittills har gjort.

Testet visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen med upp till 20 procent och att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85
procent. Utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent i moderna braskaminer.

Mycket att vinna med en modern braskamin

Du och dina grannar är de största vinnarna om du byter ut din gamla kamin till en modern. Testet visar att du kan minska föroreningarna till utomhusluften kraftigt och samtidigt minska dina uppvärmningskostnader.

Att vedförbrukningen minskar innebär att dina uppvärmningskostnader minskar och att du inte behöver hugga och klyva lika mycket ved. Med lägre miljöutsläpp minskar också påverkan på din hälsa och på miljön.

Uppvärmning eller trivseleldning

För att få en så bra och väl fungerande uppvärmning som möjligt är det viktigt att välja en braskamin med rätt effekt för ditt hus och dina behov. Ta hjälp av installatören så att du får en braskamin som är lagom stor, beroende på dina önskemål och behov. Har braskaminen för låg effekt i förhållande till ditt hus kan det innebära att du får elda oftare och att du kanske ändå inte får tillräckligt varmt. Ger kaminen istället för mycket värme ökar kostnaderna i onödan och verkningsgraden blir sämre då du inte kan elda optimalt.

Effekten är från fem upp till tio kilowatt för de testade braskaminerna
De testade braskaminerna har en effekt från som lägst fem kilowatt upp till tio kilowatt. I tabellen är braskaminerna sorterade i storleksordning med de minsta modellerna först.

Verkningsgraden varierar även bland nya braskaminer

I testet har ingått att mäta braskaminernas effektivitet, verkningsgrad i procent. Ju högre siffra desto effektivare är braskaminen, men jämför även storleken. De flesta testade braskaminerna har en verkningsgrad mellan 75 och 80 procent, men det finns variationer, från som lägst 63 procent upp till 80 procent. De äldre braskaminerna är jämförelsevis stora, vilket betyder att de har hög effekt, verkningsgraden är 59 procent för 1980-talskaminen respektive 66 procent för kaminen från 1990-talet.

En kamin med hög verkningsgrad kan ge lägre utsläpp eftersom det går åt mindre mängd ved för att få samma mängd värme som med en kamin med lägre verkningsgrad.

Att värma med ved är klimatsmart

Ved är ett förnybart och inhemskt bränsle. Att elda med ved är klimatsmart, om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. Utsläppen påverkar din hälsa och miljön, främst lokalt men även globalt.

Utsläpp från dålig förbränning påverkar hälsan och miljön

I testet har vi mätt upp hur mycket miljöutsläpp som bildas och släpps ut via skorstenen när du eldar i braskaminen. I mätningen ingår fyra olika utsläpp, kolmonoxid (CO), oförbrända kolväten (OGC), kväveoxid (Nox) och stoft (partiklar). När du jämför testresultaten så tänk på att en braskamin med låga utsläpp av ett ämne kan ha höga utsläpp av ett annat ämne. Tillverkarna själva lyfter ofta verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid i sin produktinformation.

Tio gånger skillnad i utsläpp av oförbrända kolväten

Om man byter från en äldre kamin till en ny så minskar utsläppen av oförbrända kolväten med 50 till 85 procent. Oförbrända kolväten förkortas OGC, utifrån den engelska benämningen, Organic Gaseous Carbon. Testet visar att det också är stora skillnader i utsläpp mellan nya braskaminer, braskaminen med högst utsläpp släpper ut tio gånger mer oförbrända kolväten än den med lägst utsläpp.

Stora skillnader i utsläpp av stoft

Byter man från en äldre kamin till en bra modern kamin minskar utsläppen av stoft med 60 till 80 procent. Det finns även stora skillnader i utsläpp mellan nya braskaminer. Kaminen med högst utsläpp av stoft (partiklar) släpper ut elva gånger mer än den med lägst utsläpp. Stoft är små föroreningar som finns i rökgaserna och består av bland annat sot. Stoft påverkar hälsan, främst andningsvägarna, hjärta och blodkärl och bidrar till att öka den del av dödligheten som beror på luftföroreningar.

Läs mer om vedeldning på Naturvårdsverkets webbplats.

Så här har vi fått fram jämförelsen för miljöutsläpp

När det gäller minskningen i miljöutsläpp har vi utgått från testresultaten för de två braskaminerna från 1980- och 1990-talet och jämfört med medelvärdet för de fem moderna kaminerna med lägst utsläpp.

Alla braskaminer har testats med björkved i rätt längd

I testet används björkved med en fukthalt på 15 till 20 procent. Då braskaminerna är anpassade för olika vedlängder har man använt den vedlängd tillverkaren rekommenderar i bruksanvisningen.

Moderna braskaminer är lufttäta på insidan

Moderna braskaminer är lufttäta jämfört med äldre kaminer. Då är det lättare att reglera luftflödet och få förbränningsluften dit man vill, vilket ger effektivare förbränning och lägre utsläpp.

Bra om braskaminen kan anslutas till uteluften

Till all förbränning behövs luft, syre. Om braskaminen kan använda kall luft utifrån istället för att ta av inomhusluften blir både uppvärmningen och förbränningen bättre. Utomhusluften är kallare och syrerik och redan uppvärmd inomhusluft behöver inte gå till spillo. Tio braskaminer kan anslutas till utomhusluften. Hur braskaminen installeras kan också påverka ventilationen i huset, läs mer i Bra att veta.

Utsidan lika viktig som insidan

Braskaminen är en inredningsdetalj där även utsidan är viktig. De testade braskaminerna är i stålplåt eller gjutjärn och några är beklädda med täljsten, som håller värmen lite längre.

Självstängande lucka ökar säkerheten – men du behöver skyddshandske

11 braskaminer har självstängande eldstadslucka, vilket är bra för säkerheten och underlättar för dig som eldar och fyller på ved. Tänk på att luckan och handtaget kan bli mycket heta. Till braskaminerna följer det med en skyddshandske, som ska användas när du öppnar och stänger den varma luckan.

Asklåda underlättar för dig vid tömning

13 braskaminer har en asklåda där askan samlas upp, vilket underlättar när du ska göra rent och aska ur braskaminen. Läs mer om skötsel och hur du hanterar askan i Bra att veta.

Mått vikt och anslutning av rökrör

Av tabellen framgår braskaminernas mått och vikt och om anslutningen för rökröret sitter på toppen eller på baksidan av kaminen. Båda varianterna fungerar lika bra, det som avgör är vad som passar bäst i ditt hus. De flesta testade braskaminer har anslutning både på toppen och på baksidan, vilket ökar dina valmöjligheter. Det finns tre kaminer i testet som enbart har anslutning på toppen. Beroende på var braskaminen installeras ansluts andra sidan av rökröret till skorstenen, via taket eller via ytterväggen.

Bruksanvisningar innehåller viktig information

Alla braskaminer förutom en har bruksanvisning på svenska. Här finns viktig information som hur du ska elda i kaminen, vilken längd veden ska ha och hur mycket ved du maximalt kan fylla på per timme, samt vilket underhåll och service som behövs. För att få bästa verkningsgrad och lägst utsläpp är det viktigt att du eldar enligt instruktionerna som följer med kaminen.

 

Välj Modell Tillverkare/leverantör Maxeffekt (W) Verkningsgrad (%)
Contura 850 Contura 4,6  kW 77,4  %
Oden 6300 Josef Davidssons eftr. 4,7  kW 79,4  %
Rais Viva 120 Scandinavisk Spismiljö 5,0  kW 78,0  %
Burley Hollywell 9105 Narvells Ingenjörsbyrå 5,2  kW 80,3  %
Contura 556 Contura 5,4  kW 76,4  %
Keddy 1100 Keddy 5,6  kW 79,5  %
Aduro 1-1 Aduro 5,7  kW 79,9  %
Keddy 700 Keddy 5,8  kW 74,2  %
Nordic 815 Nordic Heating 5,9  kW 71,6  %
Loren Nordiska Skorstensprodukter 6,1  kW 73,0  %
Aduro 14 Aduro 6,1  kW 72,1  %
Jøtul F 163 Jøtul 6,2  kW 76,8  %
Scan 68 Scan 6,2  kW 76,2  %
Westfire Nordiska Skorstensprodukter 6,8  kW 74,1  %
Skal (Hörby) Kaminexperten 6,8  kW 62,7  %
Andorra Kaminexperten 7,2  kW 71,6  %
Nordic 811 Nordic Heating 9,8  kW 68,3  %
Referens Handöl 9 Såldes på 90-talet av Handöl 8,1  kW 66,0  %
Referens Handöl 500 Såldes på 80-talet av Handöl 10,0  kW 58,7  %
Markera alla
Avmarkera alla

En braskamin kan både vara en del av husets uppvärmning och bidra till att höja mysfaktorn i hemmet. Att elda med ved är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt.

Populärt med braskamin

Antalet vedeldade eldstäder ökar i våra hem och fritidshus. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns det mer än 1,7 miljoner eldstäder i Sverige. Där ingår braskaminer, öppna spisar och många äldre eldstäder.

Placering och utseende

För att värmen från kaminen ska spridas så bra som möjligt är det viktigt att placera den centralt i huset. Det finns också krav på hur braskaminen får installeras, kopplat till säkerheten. Tänk på att det är bra om det finns ett vedlager i närheten så att du snabbt och smidigt kan fylla på när det behövs. Braskaminer finns i olika design och det kan vara viktigt eftersom braskaminen för många inte bara är en eldstad och en del av uppvärmningen, utan också en inredningsdetalj.

Viktigt att välja rätt effekt på braskaminen – ta hjälp av installatören

När du ska välja braskamin så utgå ifrån var och hur braskaminen ska användas och välj inte större braskamin än nödvändigt. Vilken effekt braskaminen ska ha beror på hur stort ditt hus är och hur mycket värme du behöver. Installatören kan hjälpa dig att välja rätt effekt på din kamin.

Att elda med ved

Att elda med ved är för många en livsstil, ett sätt att både hålla igång och koppla av. Andra betraktar vedhanteringen och eldningen som arbete. Har du tillgång till egen ved ska du fälla träd, transportera, lagra, kapa, klyva och trava veden men även elda, aska ur och rengöra. Här finns många olika redskap och verktyg till din hjälp. Kom ihåg att vara noga med säkerheten. Om du köper ved kan du påverka hur mycket eget arbete du vill lägga ner, det påverkar också priset.

Elda rätt

Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen betydligt. De största utsläppen sker varje gång du tänder i braskaminen.

Tänd med torra stickor och börja med fin ved, och låt elden hinna ta sig innan du fyller på med mer ved. Se till att glödbädden är bra innan du lägger på mer ved, vänta inte för länge, då hinner temperaturen i eldstaden sjunka och då ökar utsläppen.

Lägg in veden så att det bildas mellanrum mellan vedträden, på så sätt blir det bra luftinblandning. Se till att det finns bra med luft till eldstaden, det minskar risken för pyreldning. Det finns braskaminer som kan kopplas till utomhusluften vilket bidrar till bättre förbränning.

Vedens fukthalt och storlek har betydelse

Elda med torr ved som har en fukthalt på runt 15-20 procent.

Använd endast ren ved. Undvik helt andra träprodukter som målade eller impregnerade. Längden på veden ska vara anpassad till kaminen, vilket framgår av bruksanvisningen.

Förvaring av ved

Utomhus: Lägg veden luftigt och skyddad från regn.

Inomhus: Se till att ha bra ventilerat i vedboden eller i källaren.

Den ved du eldar med bör ha lagrats inomhus de sista veckorna, men inte så länge att veden blir förr torr, det kan ge en lägre verkningsgrad.

Ingen synlig rök och ljusgrå aska är tecken på bra eldning

Gå ut och titta på röken från din skorsten, den avslöjar hur bra du är på att elda. När du eldar rätt syns röken bara som vattenånga eller värmedaller ovanför skorstenen.

Ljusgrå aska är ett annat tecken på att du eldat bra. Samla upp den varma askan i ett brandsäkert kärl med lock och låt den svalna, det kan ta flera dagar. Kontakta din kommun, de vet vad du får göra med askan. Innan askan sprids måste den vara helt utbränd.

Läs mer om vedeldning på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer i Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt.

Kontakta din kommun innan du börjar

Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra skorsten. Sotaren kan behöva tryckprova och godkänna även äldre skorstenar om de ska börja användas på nytt. Ofta krävs även en besiktning av installationen av braskaminen innan du får börja elda i den. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig.

Det kan finnas särskilda bestämmelser för vedeldning i din kommun. Om din vedeldning stör grannarna så kan miljöförvaltningen ställa krav på hur du får elda och om det är allvarliga brister så måste du sluta elda. Energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan ge opartiska och kostnadsfria råd och vet vilka regler som finns för vedeldning där du bor.

Skötsel och underhåll

En braskamin behöver regelbunden skötsel, det ska vara lätt att fylla på ved och tömma ut aska, några braskaminer har asklåda där askan töms ut och samlas upp vilket underlättar. Tänk på att förvara askan i ett brandsäkert kärl och på ett brandsäkert underlag och ta reda på vad som gäller för tömning av aska där du bor.

När du har braskamin kan du sota själv, men kontakta först din kommun och ta reda på vilka krav som gäller. Du kan också ta hjälp av en sotare, viket är att rekommendera.

Anpassa ventilation och styr- och reglerutrustning efter de nya förutsättningarna

I samband med att du installerar en braskamin är det viktigt att se över ventilationen, övrig uppvärmning och styr- och reglersystemet för värmen så att du får ett så väl fungerande system som möjligt i ditt hus. Till exempel, beroende på om braskaminen tar förbränningsluften från inomhusluften eller via uteluften kan det påverka ventilationen i huset.

Energimärkning och ekodesign

Från och med år 2018 har nya braskaminer energimärkning, motsvarande den som redan finns på många andra produkter som till exempel kylskåp. Hur energieffektiv braskaminen är visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. På energimärkningen visas även effekten, det är viktigt att välja en lagom stor effekt efter dina behov. Från och med år 2022 kommer braskaminer även att få ekodesignkrav, vilket betyder skärpta krav på verkningsgrad och låga miljöutsläpp.

Svanenmärkta braskaminer

Det nordiska miljömärket Svanen är en frivillig miljömärkning som tittar på produktens miljöpåverkan och gör en livscykelanalys, från råvara till avfall. Det finns kriterier för svanenmärkning av braskaminer som ställer krav på verkningsgrad och utsläpp av oförbrända kolväten (OGC). Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse och ska hjälpa dig som konsument.

Läs mer om miljömärket Svanen.