Dimbara LED-lampor

Med en dimmer skapar man enkelt den rätta stämningen. En dimmer kan också spara energi. För den som inte har behov av att kunna anpassa ljuset för att skapa mysbelysning är ett alternativ att välja en lampa med ett lågt ljusflöde.

Från dämpad mysbelysning till högt ljusflöde vid exempelvis storstädning – med en dimmer kan man enkelt förändra ljuset efter behov. Energimyndighetens Testlab har testat dimbara LED-lampor för att mäta elanvändningen och för att se hur lamporna fungerar när de är dimrade.

Sänker elanvändningen med upp till 80 procent

Med en dimrad lampa minskar elanvändningen. Energimyndighetens test visar att man genom att dimra till lägsta ljusnivån kan minska energianvändningen med i 80 procent jämfört med maximalt ljusflöde. I testet har inte ingått att mäta hur mycket energi själva dimmern drar.

Dimmer och lampa måste fungera tillsammans

Även om du har en dimbar lampa och en dimmer är det inte säkert att lampan och dimmern fungerar bra ihop. Många lampor går inte alls att dimra tillsammans med vissa dimrar. Även när det fungerar så varierar det hur mycket lampan går att dimra ner.

Många av de dimrar som redan finns är byggda för den gamla glödlampan, och är därmed anpassade för höga effekter som 40 Watt eller mer. Därför kan det fungera att dimra lamporna om du har en armatur med tre eller fem lampor, men inte i en armatur för bara en lampa. Detta trots att det är samma dimmer och samma lampa i de båda armaturerna. Det beror på att en enstaka lampa har lägre effekt än flera lampor tillsammans.

Dimmer ska inte ge flimmer

Ett tecken på att en dimmer och lampa fungerar bra ihop är att lampan inte börjar flimrar när den är dimrad. Flimmer syns inte alltid för blotta ögat och människor är olika känsliga för flimmer. Från år 2021 kommer det att finnas EU-gemensamma ekodesignkrav på hur mycket nya LED-lampor får flimra som mest. Testet visar att det redan nu finns gott om LED-lampor på marknaden som klarar de kommande flimmerkraven.  

Det maximala ljusflödet kan minska när lampan är kopplad till dimmer

Det maximala ljusflödet för lampan minskar ofta något när lampan kopplas till en armatur med dimmer men hur mycket det minskar beror både på vilken dimmer och vilken lampa du har. Om LED-lampan och dimmern fungerar bra ihop så ska det maximala ljusflödet bara minska lite.

Många olika varianter av dimrar

Det finns många olika varianter av dimrar på marknaden. Vanligast är bakkantsdimmer och framkantsdimmer. Begreppen bakkantsdimmer och framkantsdimmer beskriver på vilket sätt dimmern reglerar strömstyrkan. Det finns även dimrar som är speciellt anpassade för LED-lampor och ibland säljs lamporna tillsammans med en dimmer.

Andra LED-lampor har inbyggda och fasta dimmerlägen som byts varje gång du trycker på strömbrytaren, eller så kan man dimra lampan via en app i mobilen. Det finns tillverkare som rekommenderar vilka dimrar som passar till deras lampor och ibland också hur mycket man kan dimra ner lampan som mest. Leta efter informationen på lamptillverkarens webbplats, eller fråga i din belysningsbutik när du köper lampan.

Mysbelysning - välj lågt ljusflöde istället för dimmer

Om du alltid vill ha en dämpad belysning och inte är intresserad av att kunna anpassa ljuset så behöver du ingen dimmer. Då är det mest energismarta att välja en lampa som redan har ett lågt ljusflöde – en rekommendation är att välja en lampa med 100 till 200 lumen och med en varm ljusfärg runt 2 700 Kelvin. Ta hjälp av informationen på lampförpackningen.

5 tips för att dimra en LED-lampa

  1. Välj en dimbar LED-lampa. Alla LED-lampor går inte att dimra. Det ska stå på lampförpackningen om lampan inte är dimbar.

  2. Välj en dimmer som fungerar för LED-lampor med låga wattal. Några lamptillverkare tipsar om vilka dimrar som passar tillsammans med deras lampor och ibland också hur mycket man kan dimra ner lampan som mest.

  3. Universaldimmer eller bakkantsdimmer fungerar ofta bättre än framkantsdimmer för LED-lampor. Begreppen bakkantsdimmer eller framkantsdimmer beskriver på vilket sätt dimmern reglerar strömstyrkan.

  4. Fråga om du får lämna tillbaka lampan som du köper om den inte fungerar tillsammans med den dimmer du har hemma. Ibland måste du byta ut din gamla dimmer för att kunna dimra nya LED-lampor.

  5. Ta hjälp vid installation av dimmern. Tänk på att alla fasta elinstallationer ska utföras av ett behörigt elinstallationsföretag. Kontrollera att elinstallationsföretaget som du planerar att anlita finns med i Elsäkerhetsverkets register.