LED-lampor livslängdstest 2020

Hälften av de testade lamporna lyser fortfarande efter 10 000 timmar. Många LED-lampor har lång livslängd, men det finns exemplar av lampor som slocknar i förtid. Det visar Energimyndighetens livslängdstest av LED-lampor.

Testet är utfört enligt en provningsmetod där lamporna är tända hela tiden och där labbet gör kvalitets och funktionstester var tusende timme. Energimyndighetens Testlab har då testat hur mycket ljus lamporna ger, att de har förmåga att återge färger på föremål på ett rättvisande sätt och att skenet från lamporna är fortsatt varmt eller kallt. För LED-lampor minskar ljusflödet med tiden. När ljusflödet gått ner under 70 procent av det ljusflödet som lampan hade från start räknas det som att lampan slocknat och slutat fungera.

Kvaliteten på elektroniken är viktig för livslängden

LED-lampor är känsliga för värme. Det är ofta kvaliteten på elektroniken i drivdonet, som behövs för att lampan ska fungera, som avgör lampans livslängd.

Hälften av lamporna lyser fortfarande efter 10 000 timmar

Ungefär hälften av de testade lamporna lyser fortfarande efter 10 000 timmar. Sedan testet startade har det kommit många nya LED-lampor på marknaden och erfarenheten är att produktutvecklingen av LED-lampor har fortsatt sedan dess. De testade lamporna köptes in redan 2014 i olika EU-länder och några av lamporna fanns vid den tiden på den svenska marknaden.

Christofer Silfvenius testar LED-belysning. Foto: Oskar Lürén.

Ny provningsmetod 2021 för att mäta lampornas tålighet

1 september 2021 kommer skärpta ekodesignkrav på LED-lampor och en ny uppdaterad energimärkning. Då kommer även en ny internationell provningsmetod för att mäta livslängd på lampor som Energimyndighetens Testlab har varit med att utveckla. Det nya testet tar 3 600 timmar, det vill säga ungefär fem månader. Då är lamporna tända i två och en halv timme och sedan får de svalna i 30 minuter innan de tänds på nytt och max en av tio lampor får slockna under testet. Det är en stresstest för att mäta lampornas tålighet och snabbt hitta lampor som inte har rätt kvalitet. Lampor av god kvalitet klarar av att tändas och släckas.

Information om livslängd finns på lampförpackningen

Enligt ekodesigndirektivet som är gemensamt för alla EU-länder ska tillverkaren informera om lampans livslängd på förpackningen.

Tips när du ska köpa lampa

  • Ta hjälp av informationen på lampförpackningen.
  • Hur mycket ljus lampan ger visas som lumen (lm). Ju högre siffra desto mera ljus ger lampan.
  • Du kan välja om skenet från lampan ska vara varmt och rött eller kallt och mer blåaktigt. Detta visas på lampförpackningen som kelvin (K). 2 500–2 700 K betyder varmt sken och 4 000 K eller högre betyder kallt sken.
  • Om du inte är nöjd med din lampa, reklamera lampan i butiken eller E-handeln där du köpt den.
  • Alla lampor som slutat fungera ska lämnas till kommunens miljöstation.

I testet ingår 187 exemplar av lampor fördelade på 21 olika modeller. Lamporna köptes in 2014 i olika EU-länder, däribland Sverige.