Det smarta hemmet där du väljer vilka funktioner dina prylar ska ha, till exempel med hjälp av en app i mobilen, blir allt populärare. Bland de smarta produkterna finns LED-lampor som är mer än bara en ljuskälla. Energimyndigheten har testat smarta LED-lampor med stor sockel (E27) som skruvas direkt i en vanlig armatur.

Smarta LED-lampor går att styra

Alla de smarta lamporna går att styra, du kan till exempel reglera hur mycket ljus lampan ger, de är dimbara. Du kan ställa in olika ljusteman där många är hämtade från naturen med namn som skog och hav och anpassa ljuset efter dina egna önskemål och behov. På morgonen vill du kanske ha ett kallare, klarare sken för att vakna och på kvällen ett rödare, varmare ljus för att kunna varva ner.

Så mycket mer än bara en lampa

Du kan koppla ihop och styra flera lampor samtidigt och ställa in i så att lamporna automatiskt tänds och släcks när du vill. Några lampor har närvarosensor, eller kan blinka för att visa när mobilen ringer. Andra lampor kan ändra färg till rött, grönt, blått, och blinkar i takt med musiken som du spelar i din mobil. En lampa har till och med ett inbyggt minnesspel.

Fördelar med smarta LED-lampor

En fördel är att de är styrbara, du kan välja kallt eller varmt sken, och ljus i olika färger.De är dimbara och ungefär hälften av de testade lamporna kan dimras 90 procent eller mer. Du kan även koppla ihop och styra flera lampor samtidigt. Och det går att tända och släcka lamporna automatiskt.

Lampor i olika prislägen

Att lamporna har många extra funktioner återspeglas också i priset. De smarta lamporna är dyrare än många andra LED-lampor och kostar från knappt 300 kronor till 1 000 kronor eller mer. Lampan som kostar mest är ett helt startset med kringutrustning som kostar 2 995 kronor.

Olika styrning har sina fördelar och nackdelar

De smarta lamporna styrs på olika sätt. Alla varianter har sina fördelar och nackdelar och vad som är bäst beror på dina önskemål och vad som funkar för dig. De flesta testade lamporna styrs via en app i mobilen, men en lampa har ett reglage som sitter direkt på lampan.

App, bluetooth och gateway ger större valfrihet

Lampan innehåller både elektronik och mjukvara och kan behöva uppdateras då och då. Lampor som styrs med hjälp av en app i mobilen och kommunicerar via bluetooth eller Wifi erbjuder jämförelsevis större valfrihet än lampor med fjärrkontroll. Tänk på att även mobilappen behöver uppdateras ibland. Vid en uppdatering kan du få många nya funktioner, men det kan också hända att funktioner du gillar försvinner. Det är bara en av de testade lamporna som har en app på svenska. För några användare kan det vara tålamodsprövande att koppla upp lampan mot datanätverket. Följ instruktionen som ska finnas i bruksanvisningen som följer med lampan och på tillverkarens webbplats. Några av lamporna är köpta utomlands och då finns bruksanvisningen bara på engelska.

Fjärrkontroll enklare att använda och kräver inget datanätverk

Lamporna som styrs via fjärrkontroll är generellt enklare att använda och man slipper ha en nätverksrouter. Energianvändningen i standby blir oftast lägre då LED-lampan inte behöver vara uppkopplad mot ett datanätverk för att kunna styras. Det behövs inte heller lika mycket kringutrustning som drar extra energi. Med fjärrkontroll får du däremot inte riktigt lika många alternativ att välja mellan och funktionerna kan inte uppdateras.

Årlig energianvändning om lampan är tänd tre timmar per dag

I testet har Energimyndigheten räknat ut den årliga energianvändningen om lampan är tänd tre timmar per dag och släckt, men i standby, resten av tiden. I dessa beräkningar ingår standby hos en gateway om en sådan behövs för att styra lampan. Flera av lamporna har en energianvändning på 15- 20 kilowattimmar per år, det finns lampor som har runt 30 kilowattimmar och som högst är energianvändningen 41 kilowattimmar per år. Som en jämförelse använder en LED-lampa på tio watt, utan smarta funktioner, 11 kilowattimmar per år, medan en enda halogenlampa använder 53 kilowattimmar och den gamla glödlampan använde 66 kilowattimmar under samma tid.

För att du ska kunna jämföra har vi i tabellen även lagt in typiska värden för en LED-lampa utan styrning, en halogenlampa och en gammal glödlampa.

Lampan är i standby om du släcker via mobilen eller fjärrkontrollen

Släcker du lampan direkt via mobilen eller fjärrkontrollen är den i standby. För några av de testade lamporna har standby större betydelse för den årliga energianvändningen än hur mycket energi lampan använder när den är tänd. Styrbara LED-lampor drar mer energi än andra LED-lampor på grund av standby, vilket är en nackdel med dessa LED-lampor.

Standby i procent av årlig energianvändning

I tabellen visas standbyförbrukningen som procent av den årliga energianvändningen. Standby är som lägst runt 20 procent och som högst omkring 70 procent av den årliga energianvändningen. Exemplet utgår från att lamporna är tända tre timmar per dygn och 21 timmar i standby.

Tänk på att om lampan har en gateway så drar den också energi. Energianvändningen för gateway ingår i den årliga energianvändningen som visas i tabellen.

Vanliga LED-lampor har ingen standby

En vanlig LED-lampa utan smarta funktioner har ingen energianvändning i standby och det har inte heller en halogenlampa eller den gamla glödlampan.

Titta på hur mycket ljus du får - visas i lumen

Hur mycket ljus lamporna ger har mätts upp och visas i tabellen som lumen, som förkortas lm. 400-500 lumen motsvarar en gammal 40 watts glödlampa och 700-800 lumen motsvarar en 60 watts glödlampa, behöver du mer ljus kan du välja en lampa med 1 000 lumen.

När du ska köpa en ny lampa ska du i första hand titta på hur mycket ljus lampan ger.

Lämna lamporna till miljöstation när de slocknat

Som alla lampor ska även smarta LED-lampor lämnas till miljöstation när de slocknat. Tänk på att de smarta lamporna innehåller elektronik. Vänd dig till kommunens miljöstation och lämna lamporna enligt de instruktioner som finns där, det finns även butiker som tar emot gamla lampor.

Läs mer om återvinning här.

Tänk även på datasäkerheten för uppkopplade lampor

Eftersom LED-lamporna är uppkopplade på datanätverket är det viktigt att du också tänker på datasäkerheten, så att ingen kan ta sig olovligen in på ditt nätverk via lampan. Detta gäller alla smarta produkter, inte bara lampor.

Råd till privatpersoner

Viktigt med Elsäkerheten

Ansvarig myndighet när det gäller elsäkerhet är Elsäkerhetsverket. Deras uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra.

Tillverkarens namn och typbeteckning ska framgå av förpackningen. Lamporna ska vara märkta med 230 Volt. Lamporna ska vara CE-märkta. Svensk bruksanvisning ska finnas med när du köper den.

Gå till Elsäkerhetsverket

Om smarta produkter

Produkter som har en nätverksuppkoppling kallas för Smarta produkter, och de går att fjärrstyra. På EU-nivå pågår en förstudie kring smarta apparater för att undersöka om man kan ställa ekodesignkrav på dessa produkter.

Läs mer om smarta produkter 

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Ljusflöde lm (max)
Sylvania LIFX 1 219 kr 1 075 lm
Philips Hue 1 690 kr 462 lm
Ilumi Smartbulb A21 500 kr 835 lm
Jedi Lighting G 100 E27 iDUAL60 440 kr 893 lm
Sengled Boost 943 kr 438 lm
Tabü TL800 927 kr 333 lm
LaBros MBP5W-B Uppgift saknas 330 lm
Miberi Magic Home 638 kr 422 lm
Ultron Save-E 264 kr 240 lm
Belkin Wemo LED Lighting Starter Set 699 kr 732 lm
Airam A7UADU 311 kr 806 lm
Yanzi Start 2 995 kr 453 lm
LED-lampa standard LED-lampa standard 80 kr 800 lm
Halogenlampa Halogenlampa 30 kr 800 lm
Glödlampa Glödlampa 20 kr 800 lm
Markera alla
Avmarkera alla

Det finns smarta LED-lampor där du själv kan anpassa ljuset efter dina önskemål och behov. De styrs med bluetooth eller wi-fi, trådlöst via en app i mobilen eller fjärrkontroll. Du kan anpassa ljusets färg och mängden ljus efter dina önskemål och behov, men se upp med elanvändningen i standby.

Har många extra funktioner

Smarta LED-lampor kan ha många extra funktioner som timer, närvarosensor och ljusindikator när mobilen ringer.

Titta på energimärkningen

De smarta LED-lamporna är energimärkta på samma sätt som andra lampor . När du ska köpa en smart lampa så ta hjälp av informationen på lampförpackningen.

Smarta lampor har elanvändning i standby

När du släcker de smarta lamporna via appen eller fjärrkontrollen så tänk på att de fortsätter använda el.

Lämna slocknade lampor till miljöstation

Alla använda lampor och ljusslingor ska lämnas in till miljöstationen och sorteras i speciellt uppmärkta behållare. På kommunernas återvinningscentraler finns speciella insamlingsbehållare och några butiker har insamling av lampor, vilket gör det enkelt att lämna gamla lampor samtidigt som du köper nya.

Det är viktigt att du följer de anvisningar och skyltningar som finns för att visa dig var du ska lägga dina lampor, så att de tas om hand på rätt sätt.

Innehåller glas metall och elektronik

Alla typer av lampor innehåller glas och olika metaller. Lågenergilampor innehåller dessutom några milligram kvicksilver som är farligt för miljön. LED-lampor innehåller inte kvicksilver. De smarta lamporna har inbyggd elektronik som behövs för den trådlösa styrningen. Kasta inte lampor i hushållssoporna eller i glas-eller metallåtervinningen.

Reklamera lampor om du inte är nöjd

Spara kvittot. Är du inte nöjd med lampan så gå tillbaka till butiken och klaga.

Länkar

Läs mer om hembelysning på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats. Där kan du också anmäla farliga produkter.