Från 26:e september 2015 får varmvattenberedare krav på ekodesign och energimärkning. Förslaget sparar 125 TWh i EU varje år från år 2020, det motsvarar hela Estland och Lettlands årliga energianvändning. Sverige sparar cirka 5 TWh varje år från år 2020.

Förslaget gäller separata varmvattenberedare som värms med el, olja, gas eller värmepump. Elvarmvattenberedare måste med förslaget bli energieffektivare.

Energimärkning av ett helt system

För första gången energimärks även ett system, som förutom varmvattenberedaren kan innefatta till exempel en solpanel. Dessa särskilt effektiva system gynnas av energimärkningen och är bra för konsumenter som vill ha så energieffektiv vattenuppvärmning som möjligt.

Större elvarmvattenberedare kommer behöva sol eller värmepump

Elvarmvattenberedare måste med förslaget bli energieffektivare. De allra största elvarmvattenberedarna, som används i större fastigheter än bostäder, kommer efter år 2018 att behöva kompletteras med till exempel värmepumpar eller solpaneler för att klara kraven. Ekodesignförslaget har förutom krav på energieffektivitet också gränser för utsläpp av kväveoxider och buller.

Vattenkvaliteten avgör vilket material beredaren ska ha

Vattenkvaliteten där du bor avgör vilket material varmvattenberedaren bör vara gjord av. Fråga din kommun vilken typ av vatten det är där du bor. Vänd dig till kommunens miljökontor eller tekniska kontor. Har du egen brunn kan du lämna in ett vattenprov och för att vara säker på att du får rätt typ av varmvattenberedare.

Offeranod skyddar mot rost

Emaljerade varmvattenberedare måste ha en så kallad offeranod, en stav av exempelvis magnesium, som skyddar plåten i beredaren mot rost genom att den förbrukas i stället för plåten. Har du surt vatten förbrukas den snabbare och måste kontrolleras och bytas oftare. Kontrollera anoden minst en gång per år.

Välisolerad och lagom stor

En ny varmvattenberedare bör uppfylla flera krav. Först och främst ska den vara anpassad för hushållets behov. I de flesta fall räcker en beredare som rymmer 200 liter för en familj. Har du badkar måste kanske beredaren vara större.

Varmvattenberedaren ska vara välisolerad. Då blir det små värmeförluster. Äldre varmvattenberedare är ofta dåligt isolerade. Det är bra om varmvattenberedaren kan kopplas till olika energikällor för att öka flexibiliteten. Solvärme är ett bra komplement och kan stå för omkring hälften av en familjs årliga varmvattenbehov.

Minst 60 grader i beredaren

Temperaturen på vattnet i beredaren bör enligt Boverkets byggregler vara minst 60 grader inuti tanken för att minimera risken för skadliga legionellabakterier.

Legionellabakterien finns naturligt i dricksvatten och förökar sig i temperaturer på 30-40 grader och den dör vid högre temperaturer. Bakterien är ofarlig att dricka men kan orsaka lunginflammation om den andas in genom till exempel vattenångor i duschen.

Temperaturen bör vara som högst 60 grader vid kranen, inte mer för då kan man bränna sig.

Smart kontroll anpassar sig till familjens vanor

Det finns varmvattenberedare som har en inbyggd reglering som programmeras efter familjens vanor. Om en varmvattenberedare med smartkontrol sparar minst 7 procent så får man en bonus i ekodesignkraven, som innebär att den får en högre verkningsgrad.