Gör en energikalkyl

Energikalkylen är stängd. Om du vill få tips om hur du kan spara energi hemma kan du ta del av våra 10 energispartips.

Du kan också kontakta din kommunala energi- och klimatrågivare.

Energikalkylen har stängts på grund av att verktyget innehåller flera föråldrade delar. Då Energimyndigheten inte kan säkerställa att alla uträkningar och antaganden som ligger bakom verktyget är korrekta kan inte fortsatt användning stödjas. Det finns en ambition att uppdatera Energikalkylen under kommande år men det är i dagsläget oklart om det blir möjligt.