Mall

Använd vår mall för att underlätta arbetet med att ta fram en energiplan. Mallen kan även användas för att jämföra mot befintlig energiplan för att se om något behöver kompletteras.

För kommunens energiplan finns möjlighet att utgå ifrån följande mall.

Mall för kommunal energiplan (word-fil)

Mall för kommunal energiplan (pdf)