Förbränning

Förbränning är den dominerande metoden för produktion av energi i världen. Förbränning används inom många områden, bland annat för att producera elektricitet i kraftvärmeverk, som värmekälla i industriella processer och som drivkraft till motorer.

Vid en förbränning sker en oxidation av ett bränsle och stora mängder energi frigörs. Förbränning kan ta många former beroende på vilket bränsle man tillför och under vilka förhållanden förbränningen sker.

Förbränning på pappersmassabruk

En vanlig form av förbränningsanläggning finns på pappersmassabruk med pannor kopplade till fjärrvärmenät. Vid sådana anläggningar används bland annat biomassa som bränsle, som vid förbränning ger stora mängder energi, koldioxid och vatten. Det verkliga förloppet är lite mer komplicerat och det kan ske hundratals reaktioner innan det blir en stabil slutprodukt. Det kan dessutom bildas föroreningar i form av till exempel kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och sotpartiklar, som behöver hanteras med hjälp av tillsatsämnen och rengöring av rökgaserna.

Förbränning i andra termer

Förbränning är, bortom deponi, sista utvägen när ett material nått slutet på sin livslängd. Därför brukar ibland termen energiåtervinning användas när förbränning av avfall diskuteras.

Kontaktpunkt för tillstånd

Förbränning sker på många typer av anläggningar med olika former av bränslen. Vilka tillstånd som behövs beror bland annat på anläggningens effekt och vilket typ av bränsle som ska förbrännas. I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka tillstånd som behövs och vilken myndighet som hanterar vad.

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på Riksdagens webbplats i:

På Boverkets webbplats finns information om:

 

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: