Kontoföringsregistret Cesar

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.


I Cesar utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier till anläggningsinnehavaren (kontohavaren) och det är där som annulleringen av elcertifikat görs. I Cesar finns även statistik över utfärdade och annullerade certifikat. Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra elcertifikat och ursprungsgarantier elektroniskt till köparen.

Cesar

Tidigare nyheter om nya plattformen för Cesar (pdf)

+

Mätvärden och anläggningar per EDIEL

Mätvärden

2024-04-15 (excel)

Mätvärdeslistan visar perioder med inskickade mätvärden för samtliga anläggningar i Cesar. Om det saknas perioder för en viss anläggning innebär det att mätvärden inte har skickats in till Cesar för den.

Listans datumbenämning anger senaste dagen med registrerade mätvärden. Listan uppdateras två gånger per vecka, normalt tisdagar och torsdagar, men avvikelser kan förekomma.

Nya anläggningar

Nya anläggningar mars 2024 (excel)

Nya anläggningar februari 2024 (excel)

Nya anläggningar januari 2024 (excel)

Kompletta mätvärdesperioder för deklarationsanläggningar

Kompletta mätvärdesperioder för deklarationsanläggningar (excel)

Listan visar anläggningar och perioder (kalendermånader) som det är möjligt att bränsle- och enhetsdeklarera för i Cesar. För att kunna göra en sådan deklaration för en specifik anläggning måste mätvärden för hela kalendermånaden ha registrerats i Cesar.