Kontoföringsregistret Cesar

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.

I Cesar utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier till anläggningsinnehavaren (kontohavaren) och det är där som annulleringen av elcertifikat görs. I Cesar finns även statistik över utfärdade och annullerade certifikat. Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra elcertifikat och ursprungsgarantier elektroniskt till köparen. 

Ny plattform för kontoföringsregistret Cesar 2023

Överföring till nya plattformen kommer att ske våren 2023. Det innebär nytt utseende och kan vid införandet medföra vissa avbrott i tillgänglighet. Nyheter kommer publiceras löpande.

Till Cesar