Kontoföringsregistret Cesar

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.

I Cesar utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier till anläggningsinnehavaren (kontohavaren) och det är där som annulleringen av elcertifikat görs. I Cesar finns även statistik över utfärdade och annullerade certifikat. Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra elcertifikat och ursprungsgarantier elektroniskt till köparen. 

Ny plattform för kontoföringsregistret Cesar

Cesar ska föras över till en ny plattform under våren 2023. Det innebär att Cesar kommer behöva stänga under överföringen. Preliminär nedstängningsperiod kommer vara cirka två veckor.

Den nya plattformen innebär att registret får ett nytt utseende. Information om den nya plattformen kommer löpande via nyheter på Cesars plattform.

Cesar