Avgifter för ursprungsgarantier

Fakturering av kontohavare sker per kvartal när avgiften överstiger 200 kronor för ursprungsgarantier. Energimyndigheten tar ut följande avgifter för ursprungsgarantier.

 

Avgifter för ursprungsgarantier (från och med 1 juni 2017)

Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el (riksdagen.se)

Avgiftstyp
Avgift
Avgift per utfärdad ursprungsgaranti​​
0,035 kr/st​
Avgift per utfärdad EECS-ursprungsgaranti
0,090 kr/st
Avgift för import av EECS-ursprungsgaranti från annan domän
0,030 kr/st
Avgift för export av EECS-ursprungsgaranti till annan domän
0,000 kr/st
Avgift för särskilt EECS-konto för innehavare med produktionsanläggning
500 kr/år
Avgift för särskilt EECS-konto för elhandlare och övriga som ansöker om särskilt EECS-konto ​
5 000 kr/år
Avgift för konto för ursprungsgarantier för kontohavare som inte innehar produktionsanläggning och inte har ett särskilt EECS-konto
​200 kr/år

Avgifter för ursprungsgarantier (från och med 1 januari 2024)

Regeringsbeslut: Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el 

Avgiftstyp
Avgift
Avgift per utfärdad ursprungsgaranti​​
0,05 kr/st​
Avgift per utfärdad EECS-ursprungsgaranti
0,05 kr/st
Avgift för import av EECS-ursprungsgaranti från annan domän
0,03 kr/st
Avgift för export av EECS-ursprungsgaranti till annan domän
0,00 kr/st
Avgift för särskilt EECS-konto för innehavare med produktionsanläggning som tilldelas EECS-ursprungsgarantier
200 kr/år
Avgift för konto för ursprungsgarantier för kontohavare som innehar produktionsanläggning godkänd för tilldelning av ursprungsgarantier, elleverantörer och övriga som handlar med ursprungsgarantier och som inte har ett särskilt EECS-konto
​200 kr/år
Avgift för särskilt EECS-konto för elhandlare och övriga som ansöker om särskilt EECS-konto ​
5 000 kr/år

Så här gör du för att få PDF faktura via E-post:

Mejla till ces...@energimyndigheten.se, uppge organisations eller personnummer samt den mejladress du vill att fakturan skickas till, så lägger vi in det i systemet.  

Om du vill avsluta ditt certifikatkonto i Cesar:

Läs mer på sidan Avsluta certifikatkonto

Ursprungsgarantier - Ändrade avgifter från 1 januari 2024

I augusti 2022 beslutade regeringen om en ändring i förordningen om ursprungsgarantier. Ändringarna gör att avgifterna blir lika oavsett om det rör sig om nationella eller exporterbara ursprungsgarantier. Från 1 januari 2024 är avgiften 200 kronor per år för att ha ett ursprungsgarantikonto.

Hur gör jag som elproducent för att inte behöva betala årsavgiften för ursprungsgarantikontot för kommande period?

Du behöver återkalla din anläggnings godkännande för tilldelning av ursprungsgarantier före 31 december 2023.

Du återkallar anläggningens godkännande för tilldelning genom att logga in på Mina sidor med ditt Bank-ID.

Instruktion för återkallande av anläggning

Har du tilldelning av EECS-ursprungsgarantier behöver du, efter att du återkallat din tilldelning, även mejla ces...@energimyndigheten.se för att avsluta ditt EECS-konto i kontoföringssystemet Cesar.

Hur får jag fakturan digitalt?

För att underlätta hanteringen vill vi erbjuda dig möjligheten att få fakturan för årsavgiften digitalt. Du behöver i så fall logga in på ditt ursprungsgarantikonto och ange det. Om du inte gör något kommer du att få en pappersfaktura i din brevlåda.

Instruktion för att få faktura digitalt

Är det lönsamt för en mindre solcellsinnehavare att ha tilldelning av ursprungsgarantier?

Det beror på hur mycket din anläggning producerar och hur stor ersättning du får för ursprungsgarantierna. Hos de flesta elleverantörer får man som mikroproducent i dagsläget ingen ersättning för ursprungsgarantier. Andra kan i dagsläget erbjuda upp till 100 kronor per ursprungsgaranti. Priset regleras i avtalet med din elleverantör. Du hittar information om ditt avtal genom att logga in på din elleverantörswebbplats.

För att veta hur många ursprungsgarantier du tilldelas per år behöver du veta hur mycket din anläggning producerar årligen. För varje producerad megawattimme (MWh) får du som producent en ursprungsgaranti. För en solcellsanläggning ger en kilowatt (kW) installerad effekt cirka en MWh elproduktion per år. En solcellsanläggning med 10 kW installerad effekt producerar alltså ungefär 10 MWh (10 000 kWh) el per år. Men man använder vanligen ungefär hälften av den producerade elen själv, och hälften levereras ut på nätet (överskottet). I så fall ger det 5 MWh överskott och därmed 5 ursprungsgarantier per år.    

För dig med solceller finns andra ekonomiska stöd som kan ge större inkomster än vad ursprungsgarantier kan göra.

Mer informations på Solelportalen

Hur säljer jag mina ursprungsgarantier?

Du behöver själv hitta en köpare av ursprungsgarantierna. Framför allt kan elhandelsbolag vara intresserade av att köpa dina ursprungsgarantier – kontakta din elleverantör i första hand.När du kommit överens med någon som vill köpa dina ursprungsgarantier behöver du också överföra dem till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.

Manual för att göra en överföring av ursprungsgarantier

Vad gäller för elcertifikat, kan jag ha kvar dem utan att betala årsavgift?

Det finns en årsavgift på 200 kronor även för elcertifikatkontot. Tilldelas du både elcertifikat och ursprungsgarantier betalar du årsavgift för båda kontona, det vill säga 200 + 200 kronor per år. Läs mer om avgiften för elcertifikatkontot här.

Avgifter för elcertifikat

Kan jag sälja min överskottsel även utan ursprungsgarantier?

Ja, du kan sälja överskottselen till ett elhandelsbolag utan att varken ha ursprungsgarantier eller elcertifikat. Endast enstaka elhandelsbolag kräver ursprungsgarantier. För att sälja överskottselen behöver du teckna ett avtal med elhandelsbolaget. Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel, däremot är de inte skyldiga att ingå ett avtal med dig att betala för den.

Mer om dina rättigheter och skyldigheter enligt ellagen på Solelportalen

Vad är bakgrunden till avgiftsändringarna för ursprungsgarantier?

De senaste åren har antalet nya anläggningar i systemet ökat kraftigt, vilket har medfört kraftigt ökade kostnader för administrationen av kontoföringsverksamheten och hanteringen av anläggningar. Det är helt frivilligt att delta i systemet för ursprungsgarantier och kostnaderna för administrationen ska täckas av dem som väljer att delta.

Med den nya avgiftsstrukturen kommer kostnaden att fördelas på samtliga kontohavare i ursprungsgarantisystemet och vara densamma för nationella och internationella ursprungsgarantier (EECS-UG). Med tidigare avgiftsstruktur har i praktiken endast de större aktörerna betalat en avgift till Energimyndigheten. Det har också kostat mer för dem som valt internationella ursprungsgarantier. Men administrationen är densamma oavsett om det gäller nationella eller internationella ursprungsgarantier eller om det gäller små eller stora aktörer. Den nya avgiftsstrukturen speglar därför på ett bättre sätt kostnaden för att administrera systemet.

Mer om bakgrunden till regeringens beslut