Avsluta certifikatkonto

Här finns instruktioner för hur du avslutar ditt elcertifikat- och ursprungsgarantikonto. Du kan återkalla tilldelningen av ursprungsgarantier och/eller elcertifikat samt begära avslut av elcertifikatskontot med kvarvarande elcertifikat (makulering) i samma ärende.

Läs mer om avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier

Avsluta ditt ursprungsgarantikonto i Cesar

 1. Återkalla din anläggning för tilldelning av ursprungsgarantier.
  Instruktion för återkallande av anläggning 
 2. Om du har kvarvarande ursprungsgarantier kan du försöka hitta en köpare av ursprungsgarantierna. Om/när du har hittat någon som vill köpa ursprungsgarantierna behöver du också överföra dessa till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.
  Manual för att göra en överföring av ursprungsgarantier (pdf)
  Hittar du ingen köpare kommer ursprungsgarantierna per automatik föråldras ett år efter produktionsmånaden.

Avsluta ditt elcertifikatskonto i Cesar

Om du vill undvika årsavgiften för elcertifikatskonto behöver du återkalla anläggningens godkännande av elcertifikatstilldelning innan 31 maj och se till elcertifikatssaldot är noll innan 1 juli.

 1. Återkalla din anläggning för tilldelning av elcertifikat.
  Instruktion för återkallande av anläggning och makulering 
 2. Se till elcertifikatssaldot är noll genom att antingen sälja dina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat (om saldot är lägre än 50 elcertifikat). Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall. När/om du har hittat en köpare till certifikaten behöver du överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.
  Manual för att göra en överföring av elcertifikat (pdf)

Kom ihåg! Om du har elcertifikat kvar på kontot men inte hittar en köpare behöver du kryssa i rutan för att makulera (ta bort) kvarvarande elcertifikat eftersom kontot inte kan avslutas om det finns elcertifikat kvar på det. Du får ingen ersättning för de makulerade elcertifikaten. Du kan välja att begära makulering av kvarvarande elcertifikat både när du anmäler ditt ärende digitalt och när du använder blankett.