Avsluta certifikatkonto

Här finns instruktioner för hur du avslutar ditt elcertifikat- och ursprungsgarantikonto.

Avsluta ditt elcertifikatskonto i Cesar

Om du vill undvika årsavgiften för elcertifikatskonto behöver du återkalla anläggningens godkännande av elcertifikatstilldelning innan 31 maj och se till elcertifikatssaldot är noll innan 1 juli.

Avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier

  1. Återkalla din anläggning för tilldelning av elcertifikat.
  2. Se till elcertifikatssaldot är noll genom att antingen sälja dina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat (om saldot är lägre än 50 elcertifikat). Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall. När/om du har hittat en köpare till certifikaten behöver du överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.
    Manual för att göra en överföring av elcertifikat (pdf)

Avsluta ditt ursprungsgarantikonto i Cesar

  1. Återkalla din anläggning för tilldelning av ursprungsgarantier.
  2. Om du har kvarvarande ursprungsgarantier kan du försöka hitta en köpare av ursprungsgarantierna. Om/när du har hittat någon som vill köpa ursprungsgarantierna behöver du också överföra dessa till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.
    Manual för att göra en överföring av ursprungsgarantier (pdf)
    Hittar du ingen köpare kommer ursprungsgarantierna per automatik föråldras ett år efter produktionsmånaden.

Du kan återkalla tilldelningen av både elcertifikat och ursprungsgarantier och/eller begära avslut av elcertifikatskontot med kvarvarande elcertifikat (makulering) i samma ärende.

Återkallande av elcertifikat/ursprungsgarantier och begäran om avslut av elcertifikatkonto med kvarvarande elcertifikat (makulering)

Instruktion för återkallande av anläggning och makulering (pdf)