Cesar - Vanliga frågor och svar

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.

I Cesar tilldelas anläggningsinnehavare certifikat baserat på den elproduktion som registrerade anläggningar rapporterat in. I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier (gemensamt benämnda certifikat) till den han eller hon avtalat med om köp av certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt, och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

CESAR

+

Hur och när får jag ett Cesarkonto?

Cesarkontot skapas efter att Energimyndigheten beslutat om antingen godkännande av anläggning eller ägarbyte. Beslutet skickas via Kivra, mejl eller vanlig post. Privatpersoner (samt enskilda firmor) kan logga in i Cesar samma dag som beslutet har fattats. BankID används vid inloggning i Cesar.

Cirka två-tre veckor efter att beslutet har fattats får privatpersoner/enskilda firmor också ett mejl från Energimyndigheten. Mejlet innehåller generell information om Cesar samt länkar till dokument som förklarar systemets grundläggande funktioner.

+

Hur får jag som privatperson/enskild firma behörighet till Cesar?

Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID. Du kan logga in i Cesar samma dag som beslutet har fattats. Du kommer även få en bekräftelse med en instruktion via e-post, men det kan dröja 2–3 veckor.

+

Hur får företag behörighet till Cesar?

Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på kontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att få behörighet i Cesar behöver du skicka in en anmälan om behörighet. Du kan göra detta digitalt via Mina sidor när du har behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen).

Mina sidor

Om du inte har behörighet till e-tjänsten sedan tidigare så kan du ansöka om behörighet genom att följa instruktionen nedan.

Uppdatera dina uppgifter

För att skicka in anmälan om behörighet i Cesar loggar du in på Mina sidor och klickar på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka sedan på Elcertifikat och ursprungsgarantier och därefter ”Skapa ärende” under rubriken ”Anmäl behörighet i Cesar”.

Om ni inte har möjlighet att ansöka om behörighet via e-tjänsten kan ni fylla i en blankett och mejla den till oss på regist...@energimyndigheten.se
Blankett för anmälan om behörighet i Cesar

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja 2–3 veckor.

+

Hur loggar jag in?

Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID.

+

Hur loggar jag in utan svenskt personnummer?

Om du inte har ett svenskt personnummer behöver du ansöka om att få tillgång till Cesar med Freja eID. Ni kan antingen skicka in blanketten via post eller e-post till regist...@energimyndigheten.se.

Blankett för tillgång till Cesar med Freja eID

+

Problem att logga in

Innan du kan logga in i Cesar behöver du ha fått ditt beslut om godkännande av anläggning eller ägarbyte.

Så ansöker du

+

Till vem ska jag sälja mina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier?

För att du ska få en intäkt för dina certifikat måste du själv avtala med någon, till exempel en elleverantör, som vill köpa dem. Det är bland annat elhandlare som kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten och ursprungsgarantierna, du kan i första hand kontakta din egen elleverantör.

+

Vem registrerar överföringen av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier och hur går det till?

Det är säljaren som ansvarar för att ursprungsgarantier överförs till köparen. Innan du som säljare genomför överföringen måste du ha fått följande uppgifter från köparen:

+

Hur kan jag som är producent se att jag tilldelats rätt antal elcertifikat och ursprungsgarantier?

I Cesar kan du kontrollera ifall de mätvärden som din mätvärdesrapportör har skickat in är korrekta. I första hand kontaktar du denne om mätvärdena inte stämmer.

+

Vad gör jag om adresser i Cesar inte är korrekta?

Uppgifter om faktureringsadress kan du redigera själv i Cesar om du är registrerad som användare på cesarkontot. Övriga adressändringar anmäler du via mejl.

Manual för adressändring

+

Vad gör jag om anläggningsuppgifter i Cesar inte är korrekta?

Förändrade uppgifter gällande din anläggning som inte längre stämmer ska anmälas till Energimyndigheten. Det gäller till exempel vid ägarbyte, ändrad effekt, ändring av rapporterande företag eller ändring av mätpunkt för tilldelning av elcertifikat. Fel anläggnings-ID och/eller fel Ediel-ID resulterar i att tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier blir försenad eller i värsta fall uteblir.

Om något ändras - anmäler du förändringar av anläggningsinformationen

+

Hur lägger jag till en/flera användare som ska ha åtkomst till mitt konto?

En användare med alla behörigheter kan själva skapa fler användare i Cesar.

Instruktioner och manual för Cesar

+

När sker utfärdande?

Utfärdandet sker normalt den 15:e varje månad eller den närmast följande vardagen.

Om extra utfärdande sker meddelas detta på Cesars nyhetssida

Cesars nyhetssida

+

Att tänka på inför utfärdande

Ursprungsgarantier kan endast utfärdas sex månader tillbaka i tiden. Om mätvärden inte kommer in till Energimyndigheten inom ett sexmånadersspann förlorar producenten rätten till de ursprungsgarantier som annars hade utfärdats. För anläggningar som producenten måste lämna in enhets- eller bränsledeklarationer gäller i stället ett tremånadersspann.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina mätvärden är korrekta i Cesar innan utfärdande sker. När väl ett utfärdande har skett för en viss anläggningar och en viss kalendermånad kan nya mätvärden inte tas emot för anläggningen för den givna kalendermånaden. Det innebär att det inte går att skicka in nya, kompletterande mätvärden för anläggningen för den aktuella kalendermånaden.

Detsamma gäller för dig som gör bränsle-/vattendeklarationer. Har ursprungsgarantier utfärdats för period som deklarerats är det inte möjligt att korrigera deklarationen.

+

Vilka anläggningar behöver du deklarera för i Cesar?

Kraftvärme- och industriella mottrycksanläggningar samt biogasanläggningar måste göra en bränsledeklaration innan ursprungsgarantier och elcertifikat kan utfärdas. Detta innebär att anläggningens innehavare specificerar typ av tillfört bränsle till anläggningen under perioden.

Även hybridanläggningar måste göra deklarationer innan ursprungsgarantier och elcertifikat kan utfärdas. En hybridanläggning är en anläggning som producerar el med olika energikällor bakom samma mätpunkt, till exempel vind och sol.

+

Hur deklarerar jag i Cesar?

+

Varför går det inte att skapa enhets eller bränsledeklarationer?

För att kunna skapa en enhets- eller bränsledeklaration måste månadens alla dygn vara inrapporterade. Har det rapporterats noll produktion för en månad finns det ingen deklaration att skapa. På utfärdandedagen kan du inte skapa en ny deklaration.

+

När ska jag enhets- eller bränsledeklarera?

Enligt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2011:4 samt STEMFS 2010:3) ska bränsle- och vattendeklarationer vara gjorda senast den 14:e i månaden efter aktuell produktionsmånad. Om det inte har varit möjligt att deklarera till den 14:e, till exempel på grund av tekniskt fel på mätare som medfört att mätvärden inte har kunnat rapporteras, är det dock senast den sista dagen i månaden, tv månader efter aktuell period som deklarationen ska vara gjord. Deklarationen för januari ska exempelvis vara gjord senast den 31 mars.

Notera:

  • Bränsledeklarationer kan inte skapas eller ändras under dagen för utfärdande.
  • Ibland finns det en eller flera deklarationer att skapa för en och samma månad. Detta kan exempelvis bero på ändrat anläggnings-ID.