Certifikatregistret Cesar

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.

I Cesar utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier till anläggningsinnehavaren (kontohavaren) och det är där som annulleringen av elcertifikat görs. I Cesar finns även statistik över utfärdade och annullerade certifikat.

Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra elcertifikat och ursprungsgarantier elektroniskt till köparen.

Länk till Cesar