Certifikatregistret Cesar

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.

I Cesar utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier till anläggningsinnehavaren (kontohavaren) och det är där som annulleringen av elcertifikat görs. I Cesar finns även statistik över utfärdade och annullerade certifikat. Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra elcertifikat och ursprungsgarantier elektroniskt till köparen.

Nya avgifter för elcertifikatskonton gäller från 1 juli 2021, inklusive årsavgift. För att undvika avgiften behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto genom att meddela Energimyndigheten att du inte längre vill ha din anläggning godkänd för elcertifikat innan den 31 maj 2021.

Läs mer på Nya kvoter och avgifter inom elcertifikatsystemet.

Vill du avsluta ditt Cesarkonto?

Då kan du återkalla din anläggning för tilldelning och därefter begära avslut av elcertifikatskonto med kvarvarande elcertifikat genom makulering om du har certifikat kvar på ditt konto i Cesar. Observera att ingen ersättning utgår för makulerade elcertifikat. 

Steg 1: Kontrollera om du har elcertifikat på ditt konto

  • Logga in i Cesar med ditt BankID: https://cesar.energimyndigheten.se/default.aspx
  • Kontrollera ditt saldo via menyn ”Elcertifikat”. Om du har färre än 50 st kommer du kunna begära makulering eller så kan du välja att sälja dem (du avtalar om en försäljning på egen hand och genomför transaktionen i Cesar). Kontot i Cesar kan bara avslutas om saldot är 0.

 

Bild på sida för att avsluta cesarkonto

Steg 2: Så här gör du för att återkalla anläggning och/eller makulering av certifikat

Se instruktion för återkallande av anläggning och makulering.

Länk till Cesar