Avgift på 200 kr för elcertifikatkonton

Från och med den 1 juli i år kommer det att kosta 200 kr per år att ha ett elcertifikatkonto. För dig med en mindre solcellsanläggning kan årsavgiften bli högre än själva intäkten för elcertifikat. Om du vill undvika årsavgiften behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto före 31 maj 2021.

En genomsnittlig villaanläggning på 10 kW får cirka 4–10 elcertifikat per år. Marknadspriset för ett elcertifikat är i dagsläget omkring 2 kronor vilket innebär en årsinkomst för elcertifikaten på cirka 20 kr för en anläggning på 10 kW. För ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, kommer det alltså inte längre vara lönsamt att handla med elcertifikat. Samtidigt som årsavgiften införs sänks kontoavgiften från 0,07 till 0,03 kronor för varje registrerat elcertifikat per kvartal.

För dig med solceller finns även andra ekonomiska stöd som kan ge större inkomster än vad elcertifikat kan göra i dagsläget. Läs mer på Solelportalen.

 

Hur gör jag för att inte behöva betala en årsavgift?

Om du vill undvika årsavgiften på 200 kr behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto före 31 maj 2021. Det gör du genom att återkalla din anläggning och begär avslut av certifikatkonto. 

Återkalla din anläggning och begär avslut av certifikatkonto. 

Det gör du genom att logga in på Mina sidor med ditt bank-ID.

Se instruktion för återkallande av anläggning och makulering.

Om du vill kan du kontrollera om du har elcertifikat på ditt Cesar-konto

Elcertifikatkontot kan bara avslutas om det inte finns några elcertifikat på kontot. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat (om saldot är lägre än 50 elcertifikat). Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall. 

Du kan kontrollera hur många elcertifikat du har genom att logga in i vårt system Cesar, och gå in i menyn "Elcertifikat". 

Logga in i Cesar med ditt BankID här.

 

cesar.png

 

 

Hur stor behöver en anläggning vara för att det ska vara lönsamt med elcertifikat?

För varje producerad megawattimme får producenten ett elcertifikat. För en solelanläggning ger 1 kW installerad effekt cirka 1 MWh elproduktion. En anläggning med 100 kW installerad effekt producerar ungefär 100 MWh el per år vilket ger 100 elcertifikat. Räknat med dagens priser på 2 kr per elcertifikat skulle anläggningen kunna sälja elcertifikaten för 200 kr. En anläggning behöver därför ha en installerad effekt på över 100 kW för att elcertifikaten ska generera mer intäkter än vad det kostar att ha ett elcertifikatkonto, utifrån den prisnivå som råder nu.

Varför ska konton avslutas före 31 maj, avgiften gäller från 1 juli 2021?

Energimyndigheten kan avsluta ditt elcertifikatkonto först när all tilldelning av elcertifikat har skett eftersom tilldelningen sker till ditt elcertifikatkonto. Tilldelningen av elcertifikat för juni månad sker i mitten av juli. Om din anläggning är godkänd för elcertifikat minst en dag i juni, så måste kontot vara öppet för tilldelning av elcertifikat för juni månads produktion. Därmed kommer du att ha ett aktivt elcertifikatkonto i juli och får betala årsavgiften. Om du däremot avslutar ditt elcertifikatkonto senast 31 maj kommer du inte få någon tilldelning av elcertifikat för juni månad.

Hur säljer jag mina elcertifikat?

Du behöver själv hitta en köpare av elcertifikaten. Det är bland annat elhandlare som kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten, du kan i första hand kontakta din egen elleverantör. Annars kan du hitta andra aktörer som möjligen kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten i listan med kvotpliktiga aktörer 2019. När du har hittat en köpare till elcertifikaten behöver du också överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar. Då följer du denna manual: Manual för att göra en överföring av elcertifikat i Cesar.

Vad gäller för ursprungsgarantier, kan jag ha kvar dem utan att betala årsavgift?

Kontoavgiften gäller endast elcertifikatkontot. Energimyndigheten har föreslagit att en kontoavgift införs även för ursprungsgarantikontot och att utfärdandeavgiften höjs för ursprungsgarantier. Avgiftsnivåerna för ursprungsgarantier är ännu inte bestämda.  

Jag har begärt avslut av konto (makulering) men kan fortfarande se att jag har elcertifikat kvar när jag loggar in i Cesar.

Makulering av certifikaten utförs efter att den sista tilldelningen har skett. Till exempel anläggningar som återkallas under mars kommer att få sista tilldelningen den 15 april. Först efter det kan Energimyndigheten makulera kvarvarande elcertifikat och avsluta kontot. 

Kan jag sälja min överskottsel även utan elcertifikat?

Ja. Du kan sälja överskottselen utan elcertifikat till ett elhandelsföretag. För att sälja och få betalt för överskottselen behöver du teckna avtal med ett elhandelsföretag som vill ta emot din sålda el. Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel, däremot är de inte skyldiga att ingå ett avtal med dig att betala för den. Läs mer på Solelportalen.

Vad är bakgrunden till avgiften?

antal anläggningar i elcertifikatsystemet.PNG

De senaste åren har antalet nya anläggningar i systemet ökat kraftigt, vilket medfört kraftigt ökade kostnader för administration för kontoföringsverksamheten och hantering av anläggningar. Energimyndigheten har hittills valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare, men bedömt att det framöver kommer behövas för att möta de administrativa kostnaderna. Med den nya avgiftsstrukturen kommer kostnaden att fördelas på alla kontohavare i elcertifikatsystemet. Med tidigare avgiftsstruktur har i praktiken endast de större aktörerna i elcertifikatsystemet betalat en avgift till Energimyndigheten.

Energimyndigheten strävar efter att intäkterna från kontoavgifterna ska täcka kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre. Energimyndigheten har valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare hittills men bedömt att det framöver kommer behövas för att möta de administrativa kostnaderna.

Till följd av detta beslutade regeringen den 29 januari 2021 om en ändring av förordningen av elcertifikat och därmed en ny årsavgift för elcertifikatkonto. Läs mer om bakgrunden till beslutet i hemställan till regeringen.