Certifikatregistret Cesar

I Cesar annulleras elcertifikat för uppfyllelse av kvotplikten.

Kontrollera att ni har tillräckligt med elcertifikat inför annulleringen.
För att kontrollera att ett tillräckligt antal elcertifikat finns placerade på ert certifikatkonto inför den 1 april behöver den som är behörig användare till ert certifikatkonto logga in i certifikatregistret Cesar.

Det är endast behöriga användare för företaget som kan logga in på ert företags certifikatkonto. Antingen har ni anmält kontoansvarig tidigare, eller så måste ni göra det nu, via formuläret ” Anmälan om certifikatkonto”.

Om ni inte vet vem som är kontoansvarig eller behörig för ert företag, kan ni skicka frågan till ces...@energimyndigheten.se

Om företaget du representerar aldrig har anmält en kontoansvarig i Cesar är kontot inte aktiverat och ingen person kan därmed logga in. I det fallet måste ni först skicka in formuläret Anmälan om certifikatkonto.

Formuläret kan mejlas till: regist...@energimyndigheten.se Samma formulär ska användas om ni önskar ändra kontoansvarig i Cesar.   Den som är registrerad som kontoansvarig för ert certifikatkonto kan sedan som inloggad, ge fler användare åtkomst till kontot.   På Cesars webbsida finns användarmanualer (t.ex. Skapa fler användare) för Cesar, under Manualer.

Behöver vi flytta över elcertifikat till vårt konto benämnt ”Konto för annullering”?

 Det är endast om ni önskar att specifika elcertifikat ska annulleras som ni behöver föra över dem till annulleringskontot ”Konto för annullering”. I annat fall annulleras era äldsta elcertifikat oavsett på vilket av era konton som ni har dem registrerade (dock ej låsta certifikat).  

I de fall ni flyttar över elcertifikat till ert annulleringskonto, men det inte är ett tillräckligt antal för att uppfylla er kvotplikt, kommer de certifikat som finns på annulleringskontot att annulleras i första hand, och därefter annulleras de äldsta certifikaten från era andra konton.