Inför annullering

Elcertifikat för uppfyllelse av kvotplikten annulleras i certifikatregistret Cesar. Inför annulleringen den 3 april 2023 behöver du som kvotpliktig aktör se till att det finns rätt antal elcertifikat på ert konto i Cesar.

Kontrollera antalet elcertifikat i Cesar

För att kontrollera att ett tillräckligt antal elcertifikat finns placerade på rätt certifikatkonto inför den 3 april behöver den som är behörig användare till ert certifikatkonto logga in i Cesar.

Logga in i certifikatregistret Cesar

Det är endast behöriga användare för företaget som kan logga in på ditt eller ert företags certifikatkonto. Antingen har ni anmält kontoansvarig tidigare, eller så måste ni göra det nu så att någon får behörighet att logga in på certifikatkontot.

Om ni inte vet vem som är kontoansvarig eller behörig för ert företag, kan ni fråga oss via mejl

Du som är registrerad som kontoansvarig för ert certifikatkonto kan som inloggad ge fler användare åtkomst till kontot. På Cesars webbsida finns användarmanualer för olika funktioner (till exempel för att skapa fler användare).

Manualer för olika funktioner i Cesar

Om du saknar behörighet

Behörighet i Cesar anmäler ni genom att använda e-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som ni finner genom att logga in via Mina sidor.

Logga in på Mina Sidor

Via e-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” kan ni också anmäla byte av kontoansvarig. Om ni inte har möjlighet att ansöka om behörighet via e-tjänsten kan ni fylla i en blankett och mejla den till oss.  

Blankett för anmälan om certifikatkonto (pdf)

Blanketten kan även användas för anmälan om byte av kontoansvarig, och ska mejlas in till vår registratur.

Skicka in formuläret via mejl

Har ni inte tillräckligt många elcertifikat på ert konto?

Om ni inte har tillräckligt många elcertifikat på ert konto för att uppfylla er kvotplikt måste ni köpa fler elcertifikat för att undvika att få betala en kvotpliktsavgift.

Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelvärdet av elcertifikatpriset under perioden 1 april 2022 till 31 mars 2023.

Elcertifikat kan köpas från producenter av förnybar el, elleverantörer, elhandlare, mäklare eller ombud. Det finns inget förutbestämt pris på elcertifikaten utan priset görs upp mellan köpare och säljare.

Rätt antal elcertifikat - på rätt konto

Det har förekommit att företag vid annulleringstillfället haft sina elcertifikat på ett annat certifikatkonto i Cesar, exempelvis på ett certifikatkonto som tillhör ett dotterbolag. Energimyndigheten kan inte ta hänsyn till detta. Ni behöver därför kontrollera, i god tid inför annulleringen den 3 april, att de elcertifikat som ska annulleras finns på det deklarationsskyldiga företagets certifikatkonto, eller föra över elcertifikaten till rätt konto.

Om inte, behöver ni se till att elcertifikaten överförs till rätt certifikatkonto. Har företaget flera certifikatkonton i Cesar, spelar det ingen roll vilket av dessa som elcertifikaten finns på så länge de hör till samma organisationsnummer. 

Om elcertifikaten inte finns på certifikatkontot vid annulleringen den 3 april, kommer Energimyndigheten att besluta om kvotpliktsavgift.

Behöver vi flytta över elcertifikat till vårt konto benämnt ”Konto för annullering”?

Det är endast om ni önskar att specifika elcertifikat ska annulleras som ni behöver föra över dem till annulleringskontot ”Konto för annullering” i Cesar. I annat fall annulleras era äldsta elcertifikat oavsett på vilket av era konton som ni har dem registrerade (dock ej låsta certifikat).

I de fall ni flyttar över elcertifikat till ert annulleringskonto, men det inte är ett tillräckligt antal för att uppfylla er kvotplikt, kommer de elcertifikat som finns på annulleringskontot att annulleras i första hand, och därefter annulleras de äldsta elcertifikaten från era andra konton.