Elcertifikat för dig som elproducent

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. På denna sida finns svar på vanliga frågor om elcertifikat för dig som är producent av förnybar el.

För att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt ha timvis mätning på din anläggning. Elproduktionen ska rapporteras till kontoföringssystemet Cesar.

Kontoföringssystemet Cesar

Att ansöka om elcertifikat kostar ingenting. Men det finns andra kostnader som tillkommer i samband med att du ansöker och tilldelas elcertifikat.

Bli kontohavare

Vi har samlat vanliga frågor och svar som kan hjälpa dig när du ska fylla i din ansökan och vad du ska tänka på vid mätning och rapportering. 

Vanliga frågor och svar vid ansökan

Elcertifikaten får du av staten, själva intäkten får du när du säljer dina elcertifikat. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat, vilket innebär att tillgången och efterfrågan sätter priset på elcertifikaten som därmed varierar över tid.

Prisinformation för elcertifikat

När en anläggning är godkänd för tilldelning av elcertifikat utfärdas elcertifikatlöpande den 15:e varje månad på basis av den elproduktion som sker i anläggningen.

Elcertifikaten registreras på producentens konto i kontoföringssystemet Cesar. Handel med elcertifikat sker direkt mellan två parter såsom producenter, elleverantörer och elhandlare eller via mäklare.

Kontoföringssystemet Cesar

Anmälningsplikt och sanktionsavgift vid produktionsökningar efter stoppdatum

Från 1 januari 2022 finns en anmälningsplikt för produktionsökningar som genomförs i anläggningar som tilldelas elcertifikat. Om innehavaren av en anläggning som tilldelas elcertifikat gör en investering eller vidtar någon annan åtgärd för att öka produktionen av el i anläggningen ska detta anmälas till Energimyndigheten. Anmälan ska göras innan produktionsökningen tas i drift (2 kap. 11a§ lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Anläggningens innehavare ska betala en sanktionsavgift för elcertifikat som felaktigt har tilldelats för en produktionsökning som genomförs efter 31 december 2021 och som inte har anmälts till tillsynsmyndigheten (6 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Lag (2011:1200) om elcertifikat på riksdagens webbplats

Stoppdatum

Den 31 december 2021 är stoppdatum för nya anläggningar  vilket innebär att nya anläggningar eller verk som tagits i drift efter stoppdatum inte blir berättigade elcertifikat. 

Mer information om stoppdatumet