Ansökan prövas

  1. Ansökan till Energimyndigheten
  2. Ansökan prövas
  3. Utfärdande av elcertifikat
  4. Sälja elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter

 

Din anläggning godkänns för tilldelning av elcertifikat när Energimyndigheten har fått in en komplett ansökan och din anläggning är tagen i drift. Tilldelningen sker från den dag Energimyndigheten fattar beslut om godkännande och kan inte ske retroaktivt.