Ansökan till Energimyndigheten

Du som vill få elcertifikat för din förnybara elproduktion måste ansöka om godkännande hos Energimyndigheten.

  1. Ansökan till Energimyndigheten
  2. Ansökan prövas
  3. Utfärdande av elcertifikat
  4. Sälja elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter

Ansökan om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat görs via myndighetens e-tjänst Mina sidor. För att ansöka om elcertifikat behöver du:

  • Logga in på Mina sidor med BankID.
  • Ansök om behörighet för "Elcertifikat och ursprungsgarantier".
  • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor för att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Samtliga ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig företrädare för innehavaren. Finns det fler innehavare ska samtliga underteckna ansökningshandlingarna ifall ombud inte används.

Ansökan via ombud

Som innehavare av en produktionsanläggning kan du välja att låta någon annan sköta din ansökan om godkännande och övriga åtaganden i elcertifikatsystemet gentemot Energimyndigheten. För att använda ett ombud krävs att du skickar in en fullmakt till Energimyndigheten.

Anmälan om certifikatkonto

Alla innehavare av produktionsanläggningar i elcertifikatsystemet får ett certifikatkonto i Cesar. Privatpersoner behöver endast fylla i formuläret Anmälan om certifikatkonto i de fall de vill att Energimyndigheten registrerar ett ombud som användare till kontot. Som kontohavare kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar när ditt konto är klart för inloggning. 

Elcertifikaten utfärdas till certifikatkontot och transaktionen av elcertifikat vid försäljning sker också där. Mer information om kontoanmälan och Cesar finner du här.