Ansökan till Energimyndigheten

Du som vill få elcertifikat för din förnybara elproduktion måste ansöka om godkännande hos Energimyndigheten.

  1. Ansökan till Energimyndigheten
  2. Ansökan prövas
  3. Utfärdande av elcertifikat
  4. Sälja elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter

Ansökan om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat görs via myndighetens e-tjänst Mina sidor. För att ansöka om elcertifikat behöver du:

  • Logga in på Mina sidor med BankID.
  • Ansök om behörighet för "Elcertifikat och ursprungsgarantier".
  • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor för att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Samtliga ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig företrädare för innehavaren. Finns det fler innehavare ska samtliga underteckna ansökningshandlingarna ifall ombud inte används.

Ansökan via ombud

Som innehavare av en produktionsanläggning kan du välja att låta någon annan sköta din ansökan om godkännande och övriga åtaganden i elcertifikatsystemet gentemot Energimyndigheten. För att använda ett ombud krävs att du skickar in en fullmakt till Energimyndigheten.

Anmälan om certifikatkonto

Alla innehavare av produktionsanläggningar i elcertifikatsystemet får ett certifikatkonto i Cesar. Organisationer måste dock alltid anmäla vem det är som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot. Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot. Använd E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor. Om du inte har behörighet i E-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier sedan tidigare så kan du enkelt ansöka om behörighet här. Du kan också anmäla byte av kontoansvarig via E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar”. Som privatperson behöver du inte anmäla behörighet, kontot öppnas i anslutning till att din anläggning har beslutats för tilldelning. Som kontoansvarig kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar. Elcertifikaten utfärdas till certifikatkontot och transaktioner av elcertifikat vid försäljning sker också där. Mer information om kontoanmälan och Cesar hittar du här.