Utfärdande av elcertifikat

Elcertifikaten utfärdas den 15:e varje månad eller nästkommande helgfria dag.

  1. Ansökan till Energimyndigheten
  2. Ansökan prövas
  3. Utfärdande av elcertifikat
  4. Sälja elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter

 

Utfärdandet av elcertifikat sker till ditt konto i kontoföringssystemet Cesar och baseras på föregående månads inrapporterade mätvärden. Rapporteringen av mätvärden från din anläggning sköts av din nätägare eller av det företag som du har anlitat för att sköta mätningen av elproduktionen i anläggningen. Det är dock du som innehavare som är ansvarig för att mätvärdena överensstämmer med den faktiska elproduktionen i anläggningen.

Mer information om Cesar och utfärdande av elcertifikat hittar du här.