Begagnade vindkraftverk

Här finns information för dig som planerar att uppföra eller redan har uppfört ett begagnat vindkraftverk och vill ansöka om tilldelning av elcertifikat.

Begagnade vindkraftverk som placeras på en ny plats

  • När du ansöker är det viktigt att ange verkets första drifttagningsdatum. Om verket tidigare har producerat el i Sverige eller utomlands är det drifttagningsdatumet för verkets första placering som ska anges i ansökan.
  • Begagnade verk som tagits i drift efter 1 maj 2003 tilldelas elcertifikat som i högst 15 år från det att tilldelningen av elcertifikat började.
  • Om verket tidigare har varit placerat på en annan plats och tilldelats elcertifikat, räknas tilldelningsperioden från det att tilldelningen av elcertifikat för verket började.

Begagnade vindkraftverk som ersätter befintliga vindkraftverk

  • Om det begagnade vindkraftverket helt eller delvis ersätter ett befintligt vindkraftverk kommer det ersatta verkets utfasningsdatum att gälla.
  • Om ett vindkraftverk som är godkänt för tilldelning av elcertifikat ersätts med ett begagnat vindkraftverk ska du anmäla detta till Energimyndigheten. För att få besked om huruvida en förlängning av tilldelningsperioden är möjlig, måste du skicka in en ansökan om ny tilldelningsperiod eller produktionsökning till Energimyndigheten.

Var tydlig med uppgift om var och när det begagnade vindkraftverket tidigare har producerat el när du ansöker om tilldelning av elcertifikat.