Vanliga frågor och svar om ansökan elcertifikat och ursprungsgarantier

För att ansökan ska vara komplett måste du ange korrekta uppgifter om nätägare, rapportör och anläggnings-ID.

Uppgifter från nätägare/rapportör

Rapportören: Rapportören är den som mäter elproduktionen i din anläggning. I de flesta fall är rapportören densamma som nätägaren. Den elleverantör som du säljer och köper el från är inte densamma rapportör. Läs mer om rapportering och mätning på sidan om mätning av elproduktion.

Ediel-ID: Det ID-nummer (fem siffror) som rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden från din anläggning.

Anläggnings-ID: På ansökan ska du ange ett anläggnings-ID. Det är det anläggnings-ID som du har för produktion. Du har med största sannolikhet även ett ID för elanvändning (förbrukning av el). Detta ska inte anges på ansökan. Fel anläggnings-ID leder till att mätvärden inte kommer in till Energimyndigheten vilket i sin tur leder till att inga certifikat tilldelas.

Nätområde: Den beteckning (tre bokstäver) för det nätområde som anläggningen tillhör.

Timvis mätning: Endast timmätta anläggningar har rätt att tilldelas elcertifikat. Information om huruvida anläggningens elproduktion mäts per timme får du från din nätägare i de fall anläggningen ligger i koncessionspliktigt nät. I övriga fall är det du som anläggningsinnehavare som är ansvarig för att anläggningens elproduktion mäts per timme.

Koncessionspliktigt nät: Fråga din rapportör om du är osäker på om produktionen rapporteras/mäts i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät. I normalfallet rapporteras/mäts elproduktionen till koncessionspliktigt nät om mätaren finns i anslutning till elnätet. Om mätaren finns i direkt anslutning till anläggningen sker vanligtvis mätningen i icke koncessionspliktigt nät (IKN).