Ansökan

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Om du vill ta del av elcertifikatsystemet och ursprungsgarantier behöver du skicka in en ansökan till Energimyndigheten. På så sätt kan du få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

 Klicka på länkarna nedan för att få mer information om respektive steg:

  1. Innan du ansöker
  2. Så ansöker du
  3. När du har ansökt
  4. När din anläggning är godkänd
  5. Om något ändras  

Årsavgift 200 kr

Från och med 1 juli 2021 kommer en årsavgift på 200 kr tas ut för elcertifikatkontot.

Information om kontoavgiften.

Så gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto.

Läs mer om regeringens beslut.