För dig som privatperson

Även du som producerar egen förnybar el i liten skala, genom till exempel solceller på ditt bostadshus har möjlighet att söka elcertifikat.

Elcertifikatsystemet är ett frivilligt ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Om du vill ta del av elcertifikatsystemet för att kunna få en extra intäkt till din elproduktion behöver du skicka in en ansökan till Energimyndigheten. På så sätt kan du få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

Guider vid ansökan som privatperson

Ansök om behörighet till e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier

Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier

Ansökan till Energimyndigheten

Här hittar du länkar till ansökan, information om mätvärden och rapportering, samt vanliga frågor och svar.

 • Ansökan via vår e-tjänst Mina sidor 

  - Logga in på Mina sidor med BankID.
  - Ansök om behörighet för Elcertifikat och ursprungsgarantier.
  - Anslut dig som privatperson till e-tjänsten. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  - När du fått besked via e-post om att du har behörighet, logga in på Mina sidor för att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.
  - Se instruktionsfilm Guider vid ansökan som privatperson för hur du ansöker.

Hur lång tid tar det tills jag får besked om ansökan?

Vi tar hand om ansökningar i den ordning de kommer in. Normalt tar det 8 veckor innan den handläggare som ska ta hand om din ansökan hör av sig. Då får du besked om du behöver komplettera med något som saknas i din ansökan. 

Om det kommer in väldigt många ansökningar till Energimyndigheten kan det ta längre tid innan du får besked.

När vi sedan fattat beslut om din ansökan skickar vi ett meddelande till dig om att du ska logga in på Mina sidor för att läsa beslutet.

Tips för att det ska gå fortare

Se till att din ansökan är komplett! Dubbelkolla att du har fyllt i allting, och att alla uppgifter stämmer.

När anläggningen är godkänd

När anläggningen är godkänd av Energimyndigheten och du fått ett beslut om tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier skickat till dig, öppnas ett konto i Cesar (som en internetbank ungefär fast för certifikat). Du får en bekräftelse via e-post när du kan logga in med BankID. Din rapportör av mätvärden som du angav i ansökan skickar in mätvärden för din anläggning till Cesar.

Tilldelning av elcertifikat

Du tilldelas 1 elcertifikat och/eller 1 ursprungsgaranti när dina rapporterade mätvärden uppgår till 1 MWh. Elcertifikaten och/eller ursprungsgarantierna får du av staten, själva intäkten för certifikaten får du när du säljer dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Det är du själv som avtalar med en köpare av dina certifikat.

Dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier samlas på ditt/dina konton i Cesar och sparas där tills du för över dem till köparen du avtalet med. Elcertifikat kan du spara hur länge som helst, men ursprungsgarantier föråldras av sig själva inom 12 månader från det att elen som genererade ursprungsgarantin producerats och försvinner då från ditt konto. Ursprungsgarantier har dock inte samma ekonomiska värde som elcertifikat.

Försäljning av elcertifikat

Det är via ditt certifikatkonto i Cesar som du elektroniskt överför (köper/säljer) elcertifikat och/eller ursprungsgarantier med mera. Det är säljaren som ansvarar för att föra över certifikaten till köparen.

Länk till Cesars hemsida

 

Flera innehavare av anläggningen – vad innebär det?

Det finns inga krav på att alla ägare av anläggningen måste anges som innehavare av anläggningen till Energimyndigheten. Det räcker att en person i hushållet anges som innehavare av anläggningen. Ni väljer själva hur ni anger innehavet i ansökan.

När ni ansöker om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier anger ni antal innehavare av anläggningen. Om ni exempelvis är två innehavare av anläggningen får ni två konton i Cesar att administrera, och ni tilldelas certifikat först när det finns minst två certifikat så att varje innehavare kan få varsitt.

Exempelvis: En anläggning som ägs till hälften av en ägare och till hälften av en annan ägare tilldelas elcertifikat först när anläggningen producerat 2 MWh = 2 000 kWh. Det innebär att båda ägarna har varsitt konto i certifikatregistret Cesar och måste hantera certifikaten på respektive konto.

Elcertifikatsystemet är helt frivilligt

Elcertifikatsystemet är ett frivilligt ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Här hittar du en lista över kvotpliktiga aktörer

Du kan välja att endast sälja din överskottsel (och då behöver du inte ansöka om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier eller ha ett Cesarkonto). Du behöver dock avtala med en motpart om din elförsäljning (det är inte Energimyndigheten involverad i).

Att sälja överskottsel

Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. information finns på Skatteverkets hemsida. Observera att om du har ringa omsättning under 30 000 kronor årligen behöver du inte momsregistrera dig (nytt från och med den 1 januari 2017).

Läs om stöd till solceller här, där finns även länk till Skatteverket.