När du har ansökt

När du har skickat in din ansökan om tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier handlägger vi din ansökan. Ansökningar handläggs i turordning och beroende på hur mycket ansökningar vi har just nu dröjer det innan du hör något från oss om din ansökan.

Om ansökan inte är komplett efterfrågar vi ytterligare uppgifter, annars återkommer vi med ett beslut när ärendet är handlagt. När ett beslut är fattat skickar vi beslutet till dig, antingen via e-post eller via din myndighetsbrevlåda.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om ansökan?  

Vi tar hand om ansökningar i den ordning de kommer in. Normalt tar det åtta–tio  veckor innan den handläggare som ska ta hand om din ansökan hör av sig. Om det kommer in väldigt många ansökningar till Energimyndigheten kan det ta längre tid innan du får besked.