Om något ändras

Du som har en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat är skyldig att omgående informera energimyndigheten om förändringar.

Inrapporteringen ska ske senast 14 dagar efter förändringen.

Exempel på förändringar som ska rapporteras in:

  • Byte av anläggnings-ID och nätområde.
  • Byte av ägare till en anläggning.
  • Byte av rapportör.
  • Byte av mätare.
  • Ombyggnation av anläggning.
  • Produktionsökning.
  • Återkallelse av fullmakt.
  • Byte av kontaktperson.
  • Ändrade adressuppgifter. Obs! Eventuella ändringar av fakturaadressuppgifter rapporterar du in elektroniskt direkt i kontoföringssystemet Cesar.

Om förändringarna inte rapporteras in till Energimyndigheten kan det leda till att din anläggning inte kan tilldelas elcertifikat eller att elcertifikat tilldelas felaktigt.

Förändring av uppgifter görs via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.

Byte av kontoansvarig

För att byta kontoansvarig behöver du skicka in formuläret ”Anmälan om certifikatkonto”. Kontoansvarig kan själv skapa fler användare i Cesar, se manual ”Skapa fler användare till ditt certifikatkonto” på Cesars hemsida.