Så ansöker du

På denna sida finns information om hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier via e-tjänsten Mina sidor.

Ansökan sker i två steg. Först ansöker du om behörighet för att komma in i e-tjänsten och därefter ansöker du om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

1. Ansökan om behörighet till e-tjänsten 

Innan du kan ansöka om elcertifikat behöver du först ansöka om behörighet till e-tjänsten.  

 • Logga in på Mina sidor med BankID
 • Ansök om behörighet för elcertifikat och ursprungsgarantier
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten, läs mer nedan.
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post om att du har behörighet.
 • Logga in igen på Mina sidor för att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Samtliga ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig företrädare för innehavaren. Finns det fler innehavare ska samtliga underteckna ansökningshandlingarna. 

Årsavgift 200 kr

Från och med 1 juli 2021 har en årsavgift för elcertifikatskonto på 200 kr införts.

Information om kontoavgiften

Så gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Regeringens beslut

Fyra alternativ för att ansluta sig

Välj mellan följande alternativ för att ansluta dig till e-tjänsten:

 • Anslut dig som privatperson till e-tjänsten – om du vill ansöka om behörighet för dig själv, för att sedan kunna ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.
 • Ansök om behörighet för att företräda en organisation – för att ansöka om behörighet för sitt företag som firmatecknare, eller som ombud eller indirekt ombud för ett företag.
 • Anslut privatperson till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till privatpersoner som du ska företräda.
 • Anslut organisation till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till organisationer som du ska företräda.

Med indirekt ombud menas att du får behörighet från ett företag att företräda dess kunder (privatpersoner och/eller företag). Exempel: om du är indirekt ombud för ett företag X, så kan du lägga till privatpersoner/företag som har gett företag X fullmakt att företräda dem.

Ansökan via ombud

Som innehavare av en produktionsanläggning kan du välja att låta någon annan sköta din ansökan om godkännande och övriga åtaganden i elcertifikatsystemet gentemot Energimyndigheten. För att använda ett ombud krävs att du skickar in en fullmakt till Energimyndigheten. Använd vår mall för fullmakt.

2. Ansökan om elcertifikat och ursprungsgarantier

När du har ansökt om behörighet och fått bekräftelse att du har behörighet för elcertifikat och ursprungsgarantier kan du ansöka.  

 • Logga in på Mina sidor.
 • Klicka på ”Elcertifikat och Ursprungsgarantier” under Mina övriga E-tjänster. Som indirekt ombud behöver du först välja företag/person som ansökan gäller för.
 • Klicka på ”Ansökningsformulär”.
 • Välj ”Ny anläggning” om ansökan gäller för en anläggning som inte är godkänd för elcertifikat och ursprungsgarantier.
 • Välj NEJ på frågan om förhandsbesked.
 • Välj ansökan om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Fyll i ansökan och skicka in.

Observera att du behöver signera två gånger, en signering för elcertifikatansökan och en signering för ursprungsgarantier.

Notera även att ni väljer själva hur ni anger innehav i ansökan. Det räcker att en person i hushållet anges som innehavare av anläggningen. Om ni exempelvis är två innehavare av anläggningen får ni två konton i Cesar att administrera, och ni tilldelas certifikat först när det finns minst två certifikat så att varje innehavare kan få varsitt.

Tips för att det ska gå fortare

Se till att din ansökan är komplett!
Dubbelkolla att du har fyllt i allting samt att alla uppgifter stämmer.

Anmälan om certifikatkonto

Alla innehavare av produktionsanläggningar i elcertifikatsystemet får ett certifikatkonto i Cesar. Organisationer måste dock alltid anmäla vem det är som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot. Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot. Använd E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor. Om du inte har behörighet i E-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier sedan tidigare så kan du enkelt ansöka om behörighet här. Du kan också anmäla byte av kontoansvarig via E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar”.

Som privatperson behöver du inte anmäla behörighet, kontot öppnas i anslutning till att din anläggning har beslutats för tilldelning. Som kontoansvarig kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar. Elcertifikaten utfärdas till certifikatkontot och transaktioner av elcertifikat vid försäljning sker också där. Mer information om kontoanmälan och Cesar hittar du här.