Förändring godkänd anläggning

Om det sker förändringar i din anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat behöver du informera Energimyndigheten senast 14 dagar efter förändringen. Förändring av uppgifter görs via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Exempel på förändringar som ska rapporteras in:

  • Byte av anläggnings-ID och nätområde.
  • Byte av ägare till en anläggning.
  • Byte av rapportör.
  • Byte av mätare.
  • Ombyggnation av anläggning.
  • Produktionsökning.
  • Återkallelse av fullmakt.
  • Byte av kontaktperson.
  • Ändrade adressuppgifter. 

Obs! Eventuella ändringar av fakturaadressuppgifter rapporterar du in elektroniskt direkt i kontoföringssystemet Cesar.

Om förändringarna inte rapporteras in till Energimyndigheten kan det leda till att din anläggning inte kan tilldelas elcertifikat eller att elcertifikat tilldelas felaktigt.

Byte av kontoansvarig

För att byta kontoansvarig loggar du in på Mina sidor och använder funktionen ”Anmäl behörighet i Cesar”.