Information till nätägare/rapportörer

På den här sidan finns information för dig som är nätägare/rapportör.

Nätägare/rapportör har skyldighet att rapportera mätvärden från anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier till kontoföringsmyndigheten (Cesar). I strukturrapporten på Cesars webbplats, https://cesar.energimyndigheten.se/, visas alla elproduktionsanläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat eller ursprungsgarantier. När en anläggning har blivit godkänd för tilldelning visas anläggningen i nätägare/rapportörens strukturrapport. Genom att regelbundet besöka strukturrapporten kan nyregistrerade anläggningar identifieras.

I strukturrapporten går det bl.a. att se

 • registrerade anläggningar,
 • nyregistrerade anläggningar,
 • registrerad anläggningsinformation och
 • anläggningar där det saknas inrapporterade mätvärden

Beskrivning hur du använder strukturrapporten finns i ”Att använda strukturrapporten” och hur mätvärden ska rapporteras till Cesar finns i ”Faktablad för nätägare”.

Nätgaren/rapportören måste ge vissa uppgifter till anläggningsinnehavaren för att denna ska kunna ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier:

 • Anläggnings-ID (för produktion)
 • Nätområdes-ID
 • Ediel-ID
 • Mäts anläggningens elproduktion per timme? JA/NEJ
 • Rapporteras produktion i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät? JA/NEJ
 • Nätägarens/rapportörens namn och organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter till en kontaktperson hos nätägaren/rapportören som kan svara på frågor om mätning och rapportering av mätvärden från anläggningen. Detta är dock inget krav men underlättar vårt arbete.