Kontrollstationer

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer.

Sverige och Norges gemensamma marknad för elcertifikat infördes 1 januari 2012 och sträcker sig fram till och med utgången av 2035. 2015 genomfördes den första kontrollstationen för den svensk-norska elcertifikatmarknaden.

I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet.

I menyn hittar du informationssidor för de olika kontrollstationerna.