Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. Inom ramen för kontrollstation ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. På denna webbplats samlas relevant information inför kontrollstation 2019.

Inför kontrollstation 2019 har Energimyndigheten fått följande uppdrag genom Energimyndighetens regleringsbrev:

  1. Stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030
  2. Ny tilldelningsperiod
  3. Tilldelning av elcertifikat om det rörliga elpriset (spotpriset) är på noll eller lägre

Samtliga tre uppdrag redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20 december 2018. Energimyndigheten ska även, i relevanta delar, föra en dialog med norska myndigheter.

Här kan ni läsa Energimyndighetens regleringsbrev .

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått liknade uppdrag som du hittar på NVEs webbplats.