Kvotpliktig

Efterfrågan på elcertifikat skapas genom kvotplikt. Som kvotpliktig är du skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el. Kvotplikten ska deklareras årligen till Energimyndigheten.

Kvotpliktiga är:

  • Elleverantörer som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt.

  • Elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt.

  • Elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen.
  • Elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession, om mängden levererad el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare som tar ut elen på samma nät.

  • Elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten.

Mer information

Via undermenyn till vänster hittar du mer information om kvotplikten och deklarationen. Klicka på den typ av kvotpliktig som du eller ditt företag är för att få anpassad information.