Ekonomisk vindkraftsförening

En ekonomisk förening som producerar el från vindkraft och levererar den elen till sina medlemmar ska enligt Energimyndighetens bedömning betraktas som en elleverantör och därmed kvotpliktig.

Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är därför normalt sett inte kvotpliktiga och anses inte använda el som de själva producerat när de använder el som levereras från föreningens vindkraftsanläggning.

Energimyndighetens tolkning överensstämmer med Skatteverkets bedömning att en ekonomisk förening är skyldig att betala energiskatt för el som producerats och levererats till föreningens medlemmar.

Här finns information om hur du går tillväga för att skicka in en anmälan om kvotplikt.