Annullering av elcertifikat den första april

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att registreras som elintensiv industri. Klicka på länkarna för att få mer information.

  1. Ansökan om registrering
  2. Deklarera kvotplikten
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter
  6. Omprövning

Den 1 april varje år sker en annullering av elcertifikat utifrån din kvotpliktsdeklaration. När ett elcertifikat annulleras förbrukas det och kan inte säljas eller användas till uppfyllandet av kvotplikten igen.

Kvotpliktsavgift om det inte finns tillräckligt antal elcertifikat

Om du som kvotpliktig inte har ett tillräckligt antal elcertifikat att annullera på ditt certifikatkonto den 1 april måste du betala en kvotpliktsavgift för varje saknat elcertifikat. Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelvärdet på elcertifikat från den 1 april och ett år bakåt i tiden.