Ansökan om registrering som elintensiv industri

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att registreras som elintensiv industri. Klicka på länkarna för att få mer information.

  1. Ansökan om registrering
  2. Deklarera kvotplikten
  3. Köpa elcertifikat
  4. Annullering av elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter
  6. Omprövning

Ansökan om registrering som elintensiv industri gör du genom att logga in på Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor med BankID. Först efter att registreringen är genomförd (datumet framgår i Energimyndighetens beslut) har företaget rätt att dra av el som använts i tillverkningsprocessen vid beräkning av kvotplikten.

Ansökan görs utifrån de tre föregående räkenskapsåren

Ansökan om registrering ska göras med ledning av resultatet för de tre år som föregår ansökan. Om företaget har räkenskapsår som överensstämmer med kalenderår betyder det att du räknar tre år tillbaka i tiden från det år ansökan görs. Om företaget har brutet räkenskapsår sker ansökan utifrån de tre senaste räkenskapsåren.

Via länkarna nedan hittar du svar på vanliga frågor vid ansökan om registrering som elintensiv industri.

Ansökan om registrering som elintensiv industri görs via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor. För att ansöka om registrering som elintensiv industri behöver du:

  • Logga in på Mina sidor med BankID.
  • Ansök om behörighet för "Elcertifikat och ursprungsgarantier".
  • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor för att ansöka om registrering som elintensiv industri.

Certifikatkonto i Cesar

Alla som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga måste ha ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. På certifikatkontot kontoförs de inköpta elcertifikaten och hämtas för annullering.

Ombud

Du som är kvotpliktig har möjlighet att utse någon som ska företräda dig gentemot Energimyndigheten. Om du anlitar ett ombud behöver dennes behörighet styrkas genom en fullmakt. Ombudet behöver även ansöka om behörighet i Eugen och Cesar.

Mall för fullmakt finns på sidan för formulär.