Deklarera kvotplikten

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att registreras som elintensiv industri. Klicka på länkarna för att få mer information.

  1. Ansökan om registrering
  2. Deklarera kvotplikten
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter
  6. Omprövning

Som kvotpliktig med deklarationsskyldighet är du skyldig att varje år lämna in en deklaration till Energimyndigheten, där du specificerar din elanvändning, eventuella avdrag från kvotplikten som du är berättigad till samt kvotplikten för det gångna året.

Vilken kvotplikt gäller?

Kvotplikten fastställs genom att den kvotpliktiga mängden el multipliceras med kvoten för gällande beräkningsår. Kvotnivåerna hittar du här.

Deklarera via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor

Deklarationen görs i Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.

Avdrag vid beräkning av kvotplikten

Om ditt företag är registrerat som elintensiv industri har du rätt att vid beräkning av kvotplikten göra avdrag för all eller viss del av den el som använts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad elintensiv industri.

Om företaget registrerats som kvotpliktig utifrån huvudregeln för elintensiv industri, dvs. att företaget uppfyller kriteriet på en elanvändning i den industriella tillverkningsprocessen på 190 MWh/miljon kronor förädlingsvärde, undantas all elanvändning i företagets tillverkningsprocess. För övrig el, exempelvis elanvändning i lager eller kontor, ska du köpa och annullera elcertifikat om den inte är 60 megawattimmar per år eller lägre. Om övrig elanvändning inte överstiger 60 megawattimmar per år kan du bli deklarationsbefriad.

Undantag om du bedriver verksamhet enligt vissa delar av lagen om skatt på energi

För dig som har ett företag som registrerats som kvotpliktig för att det bedriver viss verksamhet enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 Lagen (1994:1776) om Skatt på Energi, LSE, undantas den elanvändning som går åt till den specifika processen. Verksamhet enligt LSE omfattar företag som använt el för någon av dessa processer: kemisk reduktion eller elektrolys, framställning av energiprodukter, metallurgiska processer eller tillverkning av mineraliska produkter.

Om övrig el inte överstiger 60 megawattimmar per år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvotplikt.