Omprövning

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att registreras som elintensiv industri. Klicka länkarna för att få mer information.

  1. Ansökan om registrering
  2. Deklarera kvotplikten
  3. Köpa elcertifikat
  4. Annullering av elcertifikat
  5. Uppdatera dina uppgifter
  6. Omprövning

När det är dags för ert företag att omprövas efter er beslutade periods slut så behöver ni inte skicka in era uppgifter i förväg. Ett brev skickas till er med uppmaning om att skicka in de uppgifter som krävs för att registreras på nytt. Om ni fortsatt uppfyller kraven för att vara registrerade som elintensiv industri går ni inte miste om något utan kommer att få ett besked om fortsatt registrering. Ett beslut skickas då med post.

Ansökan om behörighet så att ni kan registrera era nya uppgifter elektroniskt görs via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor. För att ansöka om behörighet behöver du:

  • Logga in på Mina sidor med BankID.
  • Ansök om behörighet för "Elcertifikat och ursprungsgarantier".
  • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor och sen registrera dina uppgifter.