Uppdatera dina uppgifter

Det är flera olika steg som du måste genomföra för att registreras som elintensiv industri. Klicka länkarna för att få mer information.

 1. Ansökan om registrering
 2. Deklarera kvotplikten
 3. Köpa elcertifikat
 4. Annullering av elcertifikat
 5. Uppdatera dina uppgifter
 6. Omprövning

Du som är kvotpliktig är skyldig att hålla de inrapporterade uppgifterna om ditt företag och kontaktpersoner uppdaterade. Uppdateringarna ska rapporteras till Energimyndigheten senast 14 dagar efter att en förändring skett.

Exempel på vad som ska rapporteras är följande:

 • Ändrade förhållanden av verksamheten så som fusion, upphörande av kvotpliktig verksamhet.
 • Ändrade adressuppgifter.
 • Byte av kontaktpersoner.
 • Återtagande av fullmakt.
 • Byte av kontoansvarig.