Elleverantör

Om du är elleverantör ska du anmäla dig som kvotpliktig till Energimyndigheten.

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Elleverantör är den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt.

För dig som elleverantör innebär kvotplikten att du den 1 april varje år måste inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till den el som fakturerats.

Som kvotpliktig elleverantör finns det flera olika steg som du måste genomföra för att uppfylla din kvotplikt. Klicka på var och ett av stegen ovan för att få mer information.